Searched for: subject:"revetments"
(101 - 120 of 161)

Pages

document
Verhagen, H.J. (author)
Lecture note for the course on flood protection, dikes and other water retaining structures at Unesco-IHE in Delft.
report 1998
document
Seijffert, J.W. (author), Verheij, H.J. (author)
Design information for grass on dikes and revetments.
report 1998
document
Uittenbogaard, R.E. (author), Hoffmans, G.J.C.M. (author), Akkermans, R.J. (author)
report 1998
document
Gerressen, B. (author)
Bij het bepalen van de sterkte van een dijkbekleding wordt tot nu toe uitgegaan van een losliggend blok als ondergrens voor de stabiliteit. In dit rapport wordt een steenzetting als een ligger beschouwd, waarbij er een normaalkracht opgebouwd wordt, die voor een aanvullende sterkte van de bekleding zorgt. De mate waarin dit gebeurt, is...
master thesis 1997
document
De Groot, M.B. (author), Kruse, G.A.M. (author)
Dit rapport betreft de inventarisatie van de sterkte van de taluds met gezette bekledingen in Zeeland tussen het niveau van GHW en Toetspeil 2000.0, en enkele op een lager niveau. De inventarisatie omvat het aanleggen van een database van relevante gegevens, de globale toetsing van de sterkte volgens de Leidraad Toetsen op Veiligheid ("Groene...
report 1996
document
Van der Meer, J.W. (author), De Wit, J.M. (author)
More than six kilometers of rehabilitation works on sea defences at the Essequibo and West Deroerara coast of Guyana has been constructed within one year. This shows the fast construction of the riprap revetment design. The performance of the structure was good until the last month of construction when two slip failures occurred of a bout 100 m...
report 1996
document
Schiereck, G.J. (author)
Flow (loads, stability, erosion) Porous flow (general, filters), waves (loads, stability, erosin), ships, protections, construction and maintenance, design.
lecture notes 1996
document
Pilarczyk, K.W. (author), Eversdijk, P.J. (author), Kant, G. (author)
Inventory of the status of the sea dikes in the Red River Delta (northern Vietnam) partly as preparation for improvement works subsidized by the world food program.
report 1996
document
Yarde, A.J. (author), Banyard, L.S. (author), Allsop, N.W.H. (author)
This report describes research to simplify and consolidate the prediction of wave action in reservoirs; to calculate wave induced discharges on embankments; and to extend work on blockwork and slabbing protection for dam faces presented by Herbert et.al (1995) in the companion report SR 345. The report should be used by engineers involved in the...
report 1996
document
Suiker, A.S.J. (author)
master thesis 1995
document
Pilarczyk, K.W. (author), Klein Breteler, M. (author), Bezuijen, A. (author)
A summary of the theoretical and empirical knowledge of the stability of block-revetment structures under wave attack is given. This has been accomplished by selecting the very essence of the design formulas from (CUR/TAW, 1992/1994) and completing it afterwards with a database of results of large-scale model studies from all over the world....
report 1995
document
Van Riemsdijk Eldik, J. (author), Hofmann, H.J. (author), Stoutjesdijk, T. (author)
In dit verslag wordt ingegaan op de grondmechanische aspecten welke een rol kunnen spelen bij het dimensioneren van alternatieve dijkbekledingen (blokkenmatten, schanskorven, zandzakken). Aan twee aspecten wordt aandacht besteed. Ten eerste wordt bekeken of er voldoende kennis is om voor de diverse systemen na te kunnen gaan onder welke...
report 1994
document
Van Vliet, F. (author)
In het onderzoek naar het gedrag van taludbekledingen van gezette stenen op een granulair filter is tot op heden met name aandacht besteed aan "nieuwe" constructies. Het modelleren van het gedrag is gebaseerd op zettingen zoals die erbij liggen vlak na aanleg en is geverifieerd met grootschalige proeven. Voor deze situatie zijn de huidige...
master thesis 1994
document
Schiereck, G.J. (author)
Loads (flow, waves, ships, porous flow), Erosion (flow, remainder) Load reduction, stability (flow, waves, porous flow), Protections, construction and maintenance, design.
lecture notes 1993
document
Pilarczyk, K.W. (author)
J. Aguirre-Pe, R. Fuentes - Stability and weak motion of riprap at a channel bed A.F. Ahmed, F. EI-Gamal, M.M. Gasser - Deterministic and probabilistic design approaches of riprap as bank protection J.P. Ahrens - Design considerations for dynamic revetments G.J. Akkerman, E. Berendsen - Experimental validation of stability criteria for the...
report 1993
document
Montauban, C.C. (author), Ven, M.F.C. (author)
report 1993
document
Høeg, K. (author)
P r e f a c e This book describes Norwegian and international experience and practice with the use of asphaltic concrete cores for embankment dams. The properties of asphaltic concrete can, within fairly wide limits, be tailored to satisfy specific dam design requirements. This is an important aspect and advantage of using bituminous cores in...
report 1993
document
De Heer, R. (author)
These lecture notes are an attempt to compile various existing matierial on hydraulic structures into a kind of handbook that servers two purposes: (1) to acquint the participants of the Hydraulic Engineering courses with the English terminology in the field of hydraulic structures; (2) to present an overview of the field of hydraulic structures...
report 1993
document
Anonymous, A. (author)
Korte informatiebrochure over elementen vervaardigd uit cementbeton in de waterbouw. Het document gaat in op de volgende aspecten: - Toepassingsgebied - Constructieve aspecten - Materiaalkundige aspecten - Milieu-aspecten - Ecologische aspecten - Uitvoeringstechnische aspecten De conclusie voor het gebruik in oevers: Betonelementen zijn goed...
report 1992
document
Ward, D. L. (author), Ahrens, J. P. (author)
A series of physical model tests was conducted in a wave flume to study the effect of dynamic rubble protection in front of a vertical bulkhead. This rubbble berm revetment was placed in front of a bulkhead with stone size such that wave action would reshape the berm into an equilibrium profile. Profiles of the berm were taken before and after...
report 1992
Searched for: subject:"revetments"
(101 - 120 of 161)

Pages