Searched for: subject:"revetments"
(101 - 120 of 135)

Pages

document
Führböter, A. (author), Sparboom, U. (author)
This paper deals with shock pressure phenomena due to breaking waves acting on sloping faces of sea dykes and other dike revetments. The full-scale investigations were carried out in the new research facility LARGE WAVE CHANNEL in Hannover. Germany. Maximum shock pressure estimations are given for practical slopes 1:4 and 1:6. An extension of...
report 1988
document
Riemsdijk van Eldik, J. (author)
In de leidraad wordt een methode behandeld voor het selecteren van bekledingsmaterialen voor dijken en oevers. Eisen worden geformuleerd die in het algemeen aan bekledingsmaterialen kunnen worden gesteld. Uit deze eisen worden criteria afgeleid. Op basis van de locale situatie en randvoorwaarden ter plaatse van het betreffende dijkvak kan de...
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author), Laboyrie, J.H. (author), Verheij, H.J. (author)
Erosion of banks and dikes subjected to water motion can be prevented, for instance by application of cellular concrete revetment blocks. This type of revetment combined the merits of a closed block revetment and a slope revetment consisting of loose materials. Advantages are high permeability, high stability against wave attack and low block...
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author), Pilarczyk, K.W. (author)
Summary of design methods for alternative revetments, such as interlock systems and block mats, gabions, concrete mattresses and geosystems, such as sandbags and sand sausages. This contribution aims at giving a summary of the increased knowledge, especially that concerning the design tools that have been made available.
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author), Bezuijen, A. (author)
The permeability of a layer of closely placed concrete blocks on a sublayer of gravel or sand without a geotextile has been investigated. The results indicate that the permeability of the blocks can be described as a combination of the permeability of the joints and the permeability of the the gravel just below the blocks. The permeability of...
report 1988
document
Bezuijen, A. (author), Klein Breteler, M. (author), Bakker, K.J. (author)
Design criteria for the coverlayer and filter layer of a placed block revetment are presented. These design criteria were derived on the basis of large scale model tests on revetments and test on granular filters. It is shown that the hydraulic loading in the filter can be described with equations of quasi-stationary flow. General filter...
report 1987
document
Bouwmeester, J. (author)
De ondergrond, verdedigingsconstructies, filterconstructies, filteropbouw, oeververdediging, zetsteen, asfaltbekleding, ontgrondingen, kribben en andere stroomgeleiders, materialen.
lecture notes 1987
document
Pilarczyk, K.W. (author)
The increased demand on reliable design methods for protective structures has resulted in the Netherlands in preparing a set of design guidelines for revetments of the sea-, and river-dikes, and for bank protection. These guidelines are intended for technicians and organizations directly involved in the design and management of protective...
report 1987
document
Van Herpen, J.A. (author)
Na twee jaar gebruik van de leidraad geven signalen uit de "praktijk" aan dat voor sommige aspecten meer achtergrondinformatie is gewenst. Tevens hebben inmiddels nieuwe inzichten vorm gekregen en zijn resultaten uit onderzoek'beschikbaar gekomen. Daarom heeft werkgroep4 "Dijkbekledingen" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen,...
report 1987
document
Verhagen, H.J. (author)
Dit artikel behandelt het deelonderzoek naar de sterkte van de glooiingen van de Oosterscheldediiken onder invloed van geconcentreerde golfaanval. ln dit artikel wordt naast de vastelling van een aantal parameters, met name de vaststelling van het berwijkmodel van een glooiing belicht. De geconcentreerde aanval (lange tijd op een vast niveau) is...
journal article 1985
document
Verhagen, H.J. (author)
Dit artikel behandelt het deelonderzoek naar de sterkte van de glooiingen van de Oosterscheldedijken onder invloed van geconcentreerde golfaanval. ln dit artikel wordt naast de vastelling van een aantal parameters, met name de vaststelling van het berwijkmodel van een glooiing belicht. De geconcentreerde aanval (lange tijd op een vast niveau) is...
report 1985
document
Van de Velde, P.A. (author), Ebbens, E.H. (author), Van Herpen, J.A. (author)
Asphalt products have been used in the Netherlands in hydraulic engineering for a long time on a large scale, especially after the great disaster in 1953 when a large part of western Holland was flooded by the sea. After the disaster a great number of dikes had to be repaired very quickly and this was possible with the use of asphalt as a...
report 1985
document
Bandsma, W. (author), Montauban, C.C. (author)
report 1984
document
Wolsink, G.M. (author)
Ontwerpleidraad voor dijkbekledingen bestaande uit losse betonblokken. Bepaling van de overdrukken onder de blokken. (isbn 90.212.6062.X). Gezamenlijke uitgave CUR en TAW.
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
1. Flexible revetments-theory and practice. C. T. BROWN 2. Loads on beds and banks caused by ship propulsion systems. H. U. OEBIUS 3. Proposals of flexible to~. design of revetments. G. HEERTEN and W. MUHRING 4. Design of bank protection of inland navigation fairways. H. G. BlAAUW, M. T. de GROOT, F. C. M. van der KNMP and K. W. PIIARCZYK 5....
report 1984
document
Anonymous, A. (author)
Site inspections of application of Longard tubes in Europe at various locations. The intend of this report is to provide possible applications of the system in coastal and hydraulic applications.
report 1982
document
Papetti, A. (author)
Set of design manuals for the use of gabions and mattresses in river and channel training works. The four volumes focus on: - Flexible structures in river and stream training works (section 1, weirs for river training and water supply); - Flexible linings in Reno mattresses and gabions for canals and canalized water courses; - Flexible gabion...
report 1981
document
Zanen, A. (author)
lecture notes 1981
document
Stuip, J. (author)
lecture notes 1980
document
De Nekker, J. (author), Mouw, K.A.G. (author), Van de Kaa, E.J. (author), Van der Veer, P. (author), Van der Meulen, T. (author), Van Harten, K. (author), Nijhof, A.H.J. (author), Groothuizen, A.G.M. (author), Veltman, M. (author)
Overzicht van methoden en technieken voor ontwerp en uitvoering van zinkwerken, oeverbescherming, taludverdediging en andere kust- en oeverwerken. Aandacht voor geokunststoffen, kunststoffilters en granualire filters. Hydraulische belastingen op oevers. Praktijkvoorbeelden en voorbeeldontwerpen.
report 1979
Searched for: subject:"revetments"
(101 - 120 of 135)

Pages