Searched for: subject:"risk%5C%2Banalysis"
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Hesselink, Larissa (author)
In low- and middle income countries there is a need for safe and affordable high quality surgical equipment. Nowadays, electrosurgical units are part of the standard equipment in operation theatres worldwide, since electrosurgery comes with many advantages such as reduced blood loss. However, the technology of electrosurgery also carries several...
master thesis 2019
document
Zachariou, Demetris (author)
Risk management is undoubtedly a precious component of the overall project management field. It assists in identifying, assessing and mitigating the uncertainties that are present in a project. These uncertainties affect important measures of a project, of which cost and schedule are the most prominent, and consequently put project success under...
master thesis 2019
document
Aranguren Rojas, Ignacio (author)
This thesis adopt existing methodologies for flood-risk assessment in other civil infrastructure (such as dams or urban flooding) and apply them in road type infrastructure in order to quantitatively assess flood vulnerability and risk in project locations where historical closure data is not available and the complex global network-approach...
master thesis 2019
document
Sanchez Gomez, Pablo (author)
As population levels protected by large dams have risen in the last decades, accurately assessing flood hazard and risk will become increasingly important for developing and sustaining flood mitigation policies. Recent research has shown that the degree of control and protection offered by retaining structures largely depend on their operation...
master thesis 2018
document
Shrikhande, Kshiteej (author)
In the current era of cut-throat competition, companies carry out projects to support its business. However, studies show that these projects fail to provide the expected results. This is due to the fast-changing environment where the project is set-in. The planning of the projects is influenced by the presence of these uncertainties and hence,...
master thesis 2017
document
Roelen, S. (author)
This thesis proposes a methodology towards quantifying the uncertainty resulting from the density and spatial arrangement of samples and assessing their effect on forecasting key performance indicators, related to dredging and (wet) mining operations. Aside from quantifying this uncertainty, another objective of this research is to develop a...
master thesis 2016
document
Greco, A. (author)
Net zero energy is already an ambitious target for several buildings, especially since the DIRECTIVE 2010/31/EU that requires increasing the number of nearly zero-energy buildings. The existing commercial building stock needs to be included, in order to achieve the 2020 EU environmental targets. The main barriers of zero-energy refurbishment of...
master thesis 2016
document
Schoemaker, M.A. (author)
The Hollandsche IJssel is a river between Rotterdam and Gouda and is protected from the main river system in the Netherlands by a storm surge barrier. The Hollandsche IJssel experiences several problems: the storm surge barrier dates from 1958 and has a relatively low closure reliability; three quarters of the dikes have been rejected according...
master thesis 2016
document
Van Rompuy, E. (author)
Project risk management has become a hot topic for companies. A lot of literature is written about implementation, but there isn’t much information available about the practical implications implementation introduces in different industries. This research focuses on the differences between theoretical implementation and the actual implementation...
master thesis 2014
document
Klerk, W.J. (author)
In the Netherlands flood risks are often assessed by using a dike ring approach. This approach has, aside from many advantages, also some disadvantages. The main disadvantage is that, when zooming in on a small area, the effect of the system on that small area and vice versa, is or cannot be accounted for properly. Research has shown that for a...
master thesis 2013
document
Jäger, W.S. (author)
master thesis 2013
document
Van Dongen, M.M. (author)
Heerema Marine Contractors' (HMC) former Project Risk Management (PRM) method was until recently supported by a specialized risk team. The risk team facilitated the PRM activities, i.e. risk assessment workshops and review moments during the projects. The risk team also performed a quantitative risk analysis on all projects. Such an analysis...
master thesis 2011
document
Middelhoek, A.R. (author)
In de huidige situatie maakt men bij de uitvoering van risicoanalyses voor grote projecten van Ballast Nedam gebruik van de groep risicomanagement binnen Ballast Nedam Engineering. Bij kleine en middelgrote projecten is de betrokkenheid van een analist op het werk een te grote aanslag op de projectkosten. De afwezigheid van risicoanalisten en...
master thesis 2002
document
De Wit, J. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er in het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs (HSL-Zuid) zal in het Groene Hart tussen Leiderdorp en Hazerswoude een 7 kilometer lange boortunnel worden gerealiseerd. Deze Groene Harttunnel bestaat uit ssn buis voor beide...
master thesis 2001
document
Wehrung, M.J. (author)
Het sluizencomplex Vlissingen is opgebouwd uit stalen damwandconstructies. In de afgelopen 45 jaar is er minimaal onderhoud gepleegd aan deze constructies. De provincie Zeeland was benieuwd naar de huidige staat en de te verwachten restlevensduur van het complex. Witteveen+Bos heeft vervolgens een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, waarbij een...
master thesis 2001
document
Westebring, F. (author)
In de natte infrastructuur worden kunstwerken vaak als op zichzelf staande eenheden beschouwd. Zij maken echter bijna altijd deel uit van een groter systeem. Het idee bestond dat er tussen de kunstwerken ook een zekere afhankelijkheid bestaat. Het probleem is echter dat er weinig inzicht is wat de effecten van die afhankelijkheid zijn op de...
master thesis 2001
document
Thonus, B.I. (author)
In dit rapport word een nieuw ontwikkelde methode gepresenteerd waarmee overstromingskansen kunnen worden bepaald en aangegeven kan worden wat de zwakke schakels in een dijkring zijn, aangegeven wordt waar verbeteringen mogelijk zijn, zodat de nieuwe methode geintroduceerd kan worden bij een grotere groep gebruikers die (nog) weinig of geen...
master thesis 2000
document
Hoogerwerf, J. (author)
Om de grond aan het boorfront van een tunnelboormachine (TBM) stabiel te kunnen afgraven dient dit boorfront door middel van een steundruk te worden gestabiliseerd. Bij een TBM van het type "vloeistof-ondersteund" gebeurt dit met behulp van een onder druk staande kleisuspensie, die daarbij ten dele het grondmassief indringt. Om een beter inzicht...
master thesis 1999
document
De Kruijk, D.S. (author)
In opdracht van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wordt een beleidsanalyse naar de maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen uitgevoerd. Deze risicoanalyse vormt een onderdeel van de beleidsanalyse. Het hoofddoel van deze risicoanalyse is het leveren van een bijdrage aan het besluitvormingsproces rond de verschillende...
master thesis 1998
document
Rogge, W.T.H. (author)
Risk analysis to the uncertainties in the execution of reclamation works in front of the Dutch coast for the construction of a new airport in the North Sea.
master thesis 1998
Searched for: subject:"risk%5C%2Banalysis"
(1 - 20 of 26)

Pages