Searched for: subject%3A%22rivier%22
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Koedijk, O.C. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2020
document
book 2020
document
Koedijk, O.C. (author), van der Sluijs, A. (author), Steijn, M.L.W. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2017
document
Jonkman, S.N. (author), Nillesen, A.L. (author), Oosterlo, P. (author), De Kort, R.P.J. (author)
De afgelopen jaren (2010 - 2015) zijn er in Nederland vele in het oog springende waterbouwkundige projecten gerealiseerd. Aansprekende voorbeelden betreffen onder meer Maasvlakte 2, de Zandmotor, de ontpoldering van de Noordwaard en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Ook in de lokale watersystemen zijn diverse interessante projecten gebouwd....
book 2016
document
Hartgers, Elizabeth (author), van Buuren, Michael (author), Fontein, Robert Jan (author), van Hattum, Tim (author), de Lange, Marieke (author), Maas, Gilbert (author)
Onderzoek naar de leerpunten van het programma Ruimte voor de Rivier in combinatie met de water- en natuuropgaven. In het Ruimte voor de Rivier-programma is ruime ervaring opgedaan in het combineren van hoogwaterveiligheidsopgaven met andere doelen, waaronder natuur. Het is een succesvol programma, dat grotendeels op tijd en binnen budget is...
report 2015
document
Hoogland, M. (author)
Door het creëren van een bufferzone langs het Haringvliet ontstaat een dynamisch landschap. Dit landschap is adaptief aan ontwikkelingen in de toekomst wat betreft het openen van de Haringvlietsluizen (zoet-zout gradiënt, getij) en de toenemende hoeveelheden water vanuit de Noordzee en het Haringvliet. Het ontwerp is benaderd vanuit 4...
master thesis 2014
document
Koedijk, O.C. (author)
De uitgave van dit Supplement op de Richtlijnen Vaarwegen 2011 had een aantal aanleidingen, te weten: 1. Het besluit van het Bestuur RWS d.d. 12-4-2013, dat op afsluitbomen van bruggen zowel een stop- als noodstopvoorziening moet worden aangebracht bij nieuwbouw en renovatie. 2. Het per 26-8-2011 van kracht worden van het Besluit algemene regels...
report 2013
document
Remeijer, M. (author)
Klimaatverandering zorgt naast de stijgende zeespiegel, het stijgende grondwater en de heftigere stormen, voor grote hoeveelheden water die afgevoerd moeten worden langs de rivieren. In deze delta’s is ook veel verstedelijking. Infrastructurele knooppunten maken deze gebieden aantrekklijk om te wonen en te werken. Deze gebieden zijn tegenwoordig...
master thesis 2013
document
Zevenbergen, C. (author), Van Tuijn, J. (author), Rijke, J. (author), Bos, M. (author), Van Herk, S. (author)
Ruimte voor de Rivier, het grootste Nederlandse waterbouwproject sinds de Deltawerken, is in de uitvoeringsfase gekomen. Het programma is in 2007 van start gegaan en alle 34 projecten zijn nu in uitvoering. Deze brochure laat zien hoe het management van het programma zich heeft ontwikkeld en vooral welke factoren een rol in het succes hebben...
report 2013
document
Paalman, R.J. (author)
Op de oevers van de IJssel bij Arnhem ligt een drietal in onbruik geraakte steenfabrieken. Herbestemming hiervan is vastgelopen. Het landschapsplan 'Steenfabrieken in Dynamiek' veranderd de context van deze fabrieken in een dynamisch, aantrekkelijk en toekomstbestendig landschap. Deze nieuwe identiteit die door het karakter van het landschap...
master thesis 2013
document
Kothuis, B.L.M. (author), Heems, G.C. (author)
In dit proefschrift leggen Heems en Kothuis uit waarom overstromings- dreiging bij de meeste Nederlanders ‘niet leeft’. Zij beantwoorden vanuit sociaal cultureel perspectief de vraag hoe Nederlanders aan het begin van de 21e eeuw betekenis geven aan de omgang met waterveiligheid. Na de (bijna) overstromingen van de rivieren in 1993 en 1995 zette...
book 2012
document
Nielen, D.E.P. (author)
Although dikes are very important they can provide more than only water safety. We have a future with possible sea level rise and dikes will need to become higher. The land protected by the dike will lose contact with the water. It is time to rethink the dike as a solitude element and create new possibilities to provide new space in dense urban...
master thesis 2012
document
Brolsma, J.U. (author), Roelse, K. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2011
document
Hendriks, V. (author)
Dit afstudeerproject omvat een binnenstedelijke transformatie opgave waarbij een verouderd industriegebied gerevitaliseerd wordt tot een verlenging van het stadscentrum van Breda. Het plangebied is een onderdeel van de Spoorzone Breda nabij het historisch stadscentrum. De komst van het HogeSnelheidsLijn (HSL) shuttle station heeft als impuls...
master thesis 2011
document
De Jongste, A.L. (author)
The area of the Merwedes is a transition zone between a tide-dominated area and a river-dominated area. With increasing river discharge, the influence of river flow dominates in this part of the Rhine-Meuse Delta. The composition of the river bed of the Merwedes is also a transitional area, because of the presence of both sand and mud. It is...
master thesis 2010
document
Vuik, V. (author)
Hydraulic structures are present in the designs of different Room for the River projects in the Netherlands. Examples are longitudinal weirs, groins, summer dikes and weirs in the inlet of a side channel. Morphological simulations with Delft3D are frequently carried out to investigate the effect of such projects on for example hindrance for...
master thesis 2010
document
Anonymus, A. (author)
Eind 2007 is de Leidraad Rivieren vastgesteld. Deze leidraad geldt als ontwerpleidraad voor de maatregelen die onder andere in het kader van Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden voorbereid. Bij een eerste toepassing van de Leidraad Rivieren op een aantal dijkversterkingprojecten zijn vragen omtrent de toepassing van...
report 2008
document
van Broekhoven, R.W.A. (author)
Om in de toekomst de veiligheid rondom de Nederlandse rivieren tegen overstromen te waarborgen heeft het kabinet het standpunt "Ruimte voor de Rivier" ingenomen. Hierin staat beschreven dat in 2015 een pakket aan maatregelen ervoor moet zorgen dat een maatgevende Rijnafvoer van 16.000 m³/s binnen de gestelde veiligheidsnormen moet kunnen worden...
master thesis 2007
document
Meijer, W. (author)
Dit is het eindrapport van Fase 1 van het project ‘Wetlands in het IJsselmeer’, waarin een integrale langetermijnvisie is ontworpen voor herinrichting van het IJsselmeergebied. Daartoe is, in samenspraak met deskundigen, overheidsinstanties, NGO's en andere belanghebbenden, een diepgaande analyse uitgevoerd van bestaande en toekomstige problemen...
report 2006
document
Anonymous, A. (author)
Naar aanleiding van de hoge waterstanden in 1993 en 1995 is vastgesteld dat er rekening moet worden gehouden met hogere rivierafvoeren. Er is wettelijk vastgelegd dat een Rijnafvoer van 16.000 m3/s bij Lobith veilig moet kunnen worden afgevoerd. Voor de Maas geldt, dat een afvoer van 3.800 m3/s bij Borgharen veilig afgevoerd moet kunnen worden....
report 2005
Searched for: subject%3A%22rivier%22
(1 - 20 of 27)

Pages