Searched for: subject%3A%22rivierafvoer%22
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Ratering Arntz, A.M. (author)
Afgelopen zomer zorgde hevige regenval voor grote overstromingen in de wijk Asparuhovo. Deze wijk ligt aan de heuvelachtige zuidkant van de kuststad Varna in Bulgarije. Na twee dagen van aanhoudende neerslag kwam er op 19 juni plots een grote modderstroom door de wijk heen zetten. Het gevallen regenwater behoort te worden afgevoerd van het hoger...
bachelor thesis 2015
document
Stijnen, J.W. (author), Botterhuis, T. (author)
In het kader van het Deltaprogramma is de landelijke samenhang onderzocht van een aantal grote rivierkundige ingrepen (retentie, dijkverleggingen / nevengeulen, faalkans Maeslantkering) en doorgerekend via een vereenvoudigde aanpak. Hierbij ging het om de belangrijkste (rivierkundige) maatregelen van de deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en...
report 2014
document
Smits, T.C. (author)
student report 2011
document
Hilgersom, K.P. (author)
1 Inleiding en doelstellingen Bij debietmetingen in kleine riviertjes wordt onder andere gebruik gemaakt van de zoutverdunningsmethode. Deze methode berekent het debiet door ondermeer de zoutconcentratie in het water vast te stellen. Een concentratie is iets dat niet meteen gemeten kan worden. Men gebruikt dan ook geleidbaarheidsmeters. Dit...
bachelor thesis 2007
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
Klijn, F. (author), Dijk, J. van (author), Silva, W. (author)
report 2001
document
Klijn, F. (author), Dijk, J. van (author), Silva, W. (author)
report 2001
document
Klijn, F. (author), Dijk, J. van (author), Silva, W. (author)
report 2001
document
Kester, J.A.T.M. van (author)
report 2001
document
Silva, W. (author), Klijn, F. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2001
document
Silva, W. (author), Klijn, F. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2000
document
Heynert, K. (author)
report 1998
document
Mierlo, M.C.L.M. van (author), Passchier, R.H. (author)
report 1998
document
Passchier, R.H. (author)
report 1995
document
Wijbenga, J.H.A. (author), Veen, R. van der (author)
report 1994
Searched for: subject%3A%22rivierafvoer%22
(1 - 20 of 29)

Pages