Searched for: subject%3A%22rivierafvoer%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Stijnen, J.W. (author), Botterhuis, T. (author)
In het kader van het Deltaprogramma is de landelijke samenhang onderzocht van een aantal grote rivierkundige ingrepen (retentie, dijkverleggingen / nevengeulen, faalkans Maeslantkering) en doorgerekend via een vereenvoudigde aanpak. Hierbij ging het om de belangrijkste (rivierkundige) maatregelen van de deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en...
report 2014
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
Klijn, F. (author), Dijk, J. van (author), Silva, W. (author)
report 2001
document
Klijn, F. (author), Dijk, J. van (author), Silva, W. (author)
report 2001
document
Klijn, F. (author), Dijk, J. van (author), Silva, W. (author)
report 2001
document
Kester, J.A.T.M. van (author)
report 2001
document
Silva, W. (author), Klijn, F. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2001
document
Silva, W. (author), Klijn, F. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2000
document
Heynert, K. (author)
report 1998
document
Mierlo, M.C.L.M. van (author), Passchier, R.H. (author)
report 1998
document
Passchier, R.H. (author)
report 1995
document
Wijbenga, J.H.A. (author), Veen, R. van der (author)
report 1994
document
Kleef, E.A. van (author)
report 1986
document
Vermaas, H. (author)
report 1985
document
de Bruin, D. (author)
Beschrijving van het uitvoeren van het beheer van de Rijntakken (bovenrivieren), Rijnkanalisatie, Afvoerregime, hoogwatervoorspelling, dijkverzwaringen, koelwater, splitsingspunten, zandtransport in de rivier, scheepvaartaspecten, betonning, oeververdediging, baggerwerken, recreatie, etc.
report 1982
Searched for: subject%3A%22rivierafvoer%22
(1 - 20 of 25)

Pages