Searched for: subject%3A%22rivierbeheer%22
(1 - 10 of 10)
document
Klijn, F. (author), Asselman, Nathalie (author), Mosselman, E. (author), Sperna Weiland, Frederiek (author)
Door klimaatverandering verandert het afvoerregime van onze grote rivieren. Hoogwaters worden hoger en frequenter, laagwaters lager en langduriger. Hoe we daarop reageren hangt af van hoe we klimaatverandering zien: als opgave, of als kans om onvolkomenheden aan te pakken. In dit artikel presenteren we aanzetten voor een meer geo-ecologisch...
journal article 2019
document
Roovers, G.J. (author)
Besluitvorming in het rivierbeheer gaat snel en met draagvlak. Terwijl de onderliggende systeembenadering in een kleine kring van professionals wordt opgesteld. Dit proefschrift onderzoekt de werking van de systeembenadering in de besluitvorming over projecten in het rivierbeheer. Het kijkt naar de dijkteruglegging Lent, de hoogwatergeul Veessen...
doctoral thesis 2012
document
Van Heezik, A.A.S. (author)
Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid in Nederland beschrijft de geschiedenis van het Nederlandse rivierenbeleid vanaf het einde van de achttiende eeuw tot heden. Centraal in dit onderzoek staan de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hebben geleid tot de opkomst en ondergang van het streven naar de volmaakte, normale rivier. Dit...
doctoral thesis 2007
document
Klis, H. van der (author)
report 2005
document
Verschelling, E. (author)
report 2003
document
Vermeer, K. (author)
report 1995
document
Barneveld, H.J. (author), Mosselman, E. (author)
report 1993
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1993
document
Luteijn, J.J. (author), Pagee, J.A. van. (author)
report 1982
document
de Bruin, D. (author)
Beschrijving van het uitvoeren van het beheer van de Rijntakken (bovenrivieren), Rijnkanalisatie, Afvoerregime, hoogwatervoorspelling, dijkverzwaringen, koelwater, splitsingspunten, zandtransport in de rivier, scheepvaartaspecten, betonning, oeververdediging, baggerwerken, recreatie, etc.
report 1982
Searched for: subject%3A%22rivierbeheer%22
(1 - 10 of 10)