Searched for: subject%3A%22rivierbocht%22
(1 - 7 of 7)
document
Majoor, R. (author)
De rivier de Waal is de belangrijkste scheepvaartroute van Nederland en de drukst bevaren rivier van West-Europa. Ongeveer een derde van de totale import van Duitsland komt binnen via de Waal. De huidige problemen op de Waal hebben te maken met beperkingen in de afmetingen van de vaargeul. Maatgevend zijn de beschikbare breedte en diepte bij...
master thesis 1995
document
Sutmuller, A.M. (author), Glerum, H.L. (author)
In het streven een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van rivierreguleringswerken, waarbij de stroming een drie-dimensionaal karakter heeft, wordt naar deze gevolgen onderzoek verricht in het kader van Toegepast Onderzoek Waterstaat Rivieren. Dit onderzoek kan in grote lijnen worden onderverdeeld in: (i) de ontwikkeling van een mathematisch...
report 1980
document
Glerum, H.L. (author)
Begonnen is voor het rivierbochtmodel een doseerinstallatie te ont-vrikkelen, die net zo nauwkeurig als het doseerapparaat voor droog zand, nat zand doseert. De grote voordelen hierbij zijn: - de mogelijkheid continu dag en nacht te doseren, - minder arbeidsintensief (niet drogen en vullen). Hiervoor is met de heer Van der Brugge en de heer...
report 1978
document
Glerum, H.L. (author)
Door de vakgroep Rivier en Verkeerswaterbouwkunde wordt onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de bodemligging in rivierbochten. Hiertoe worden proeven uitgevoerd in een gekromde goot in het laboratorium voor vloeistofmechanica. Een belangrijk facet hierbij is de verdeling van het zandtransport over de breedte. Onderzocht wordt op het ogenblik...
report 1978
document
De Vriend, H.J. (author)
Dit rapport behandelt de numerieke' oplossing van de over de waterdiepte gemiddelde massa- en impulsiebalansvergelijkingen voor de permanente, turbulente stroming in een ondiepe, bochtige rivier, zoals die zijn afgeleid in "A mathematical model of steady flow in curved shallow channels" (ref. 1, zie pag. 4). Het eerste oogmerk hiervan is een...
report 1976
document
Koenis, J.P. (author)
Bij dit afstudeeronderzoek was het de opzet een begni te maken met het onderzoek naar het verschijnsel diffusie en dispersie in een rivierbocht, waarbij door spiraalstroming in de bocht extra spreiding ontstaat. Om aansluiting te krijgen met gelijkluidende onderzoeken in de literatuur is eerst een onderzoek gedaan op een rcht stuk van de...
master thesis 1974
document
Nijdam, H. (author)
Bij bochtafsnijdingen in rivieren is het van belang, o.a. voor de scheepvaart, dat we de nieuwe bodemligging kunnen voorspellen zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Er zijn diverse methoden waarmee we de bodemligging kunnen voorspellen: Bodemligging uitrekenen met behulp van continuïteits- en bewegingsvergelijkingen;...
master thesis 1973
Searched for: subject%3A%22rivierbocht%22
(1 - 7 of 7)