Searched for: subject%3A%22rivierduinen%22
(1 - 6 of 6)
document
Vuren, S. van. (author), Ottevanger, W. (author)
report 2006
document
Wilbers, A.W.E. (author)
Het doel van alle bodempeilingen van duinpatronen tijdens hoogwaters in de Bovenrijn en Waal van de laatste tien jaar was het nauwkeurig be pal en van het bodemtransport met behulp van de duinverplaatsingsmethode (Engels: dune tracking). Vooral de transportverdeling rond het splitsingspunt bij de Pannerdensche Kop had speciale aandacht. Uit de...
report 1999
document
Wilbers, A.W.E. (author)
Na het succesvol analyseren van echolodingen uit 1997 (in de Bovenrijn en de Waal) werd er besloten om enkele oude echolodingen van hoogwaters tussen 1989 en 1995 op dezelfde manier te analyseren. Uit deze analyse moeten de duinontwikkeling en het bodemtransport in de Bovenrijn en de Waal naar voren komen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het...
report 1998
document
Wilbers, A.W.E. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de ruimtelijke variatie in duinkarakteristieken en bodemtransport in een 10 km lang traject in de Waal bij Druten. Daamaast is ook aandacht besteed aan veranderingen in gemiddelde bodemligging van het zomerbed in hetzelfde traject van de Waal en rond de Pannerdensche Kop. In het traject in de Waal kwamen...
report 1998
document
Wilbers, A.W.E. (author)
In het kader van een kwantificering van de zandbalans van de Waal zijn er tijdens een hoogwater in het voorjaar van 1997 metingen verricht van de bedding van de rivier. Deze metingen zijn gedaan in 2 gebieden van de Waal, nabij de Pannerdensche kop en bij Druten. Om de metingen te verwerken en te gebruiken voor dune tracking is voor aanvang van...
report 1997
document
Duizendstra, H.D. (author)
Een onderzoek naar de optimale tijdstap tussen twee metingen en de variatie van het transport over de breedte van de rivier. Oe bepaling van het todemtransport mbv. de duinvoortplantingsmethode geschiedt door de berekening van een duinvoortplantingssnelheid C en een lengte-eenheid S[*C]. Op grond van een nauwkeurigheidsbeschouwing van deze beide...
master thesis 1983
Searched for: subject%3A%22rivierduinen%22
(1 - 6 of 6)