Searched for: subject%3A%22rivieren%22
(1 - 20 of 38)

Pages

document
Rongen, G.W.F. (author), Strijker, B. (author), Pol, J.C. (author), Kok, M. (author), Kolen, B. (author), Rikkert, S.J.H. (author), Schlumberger, J. (author), van Haren, M. (author), Wüthrich, D. (author)
In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval en overstromingen. Ook delen van België en Duitsland overstroomden met zeer veel schade en verlies aan mensenlevens tot gevolg. Dit betrof een extreme en ongeëvenaarde gebeurtenis met enorme impact. Daarom is naar aanleiding van de overstromingen deze verkenning uitgevoerd...
report 2021
document
Beulink, Laurens (author)
In the light of the waterframework directive, the dutch organisation of rijkswaterstaat has decided to investigate the application of logs as a biological alternative for the protection and cover of both naturally developing scour holes. In this research a laboratory model was created that was designed to develop a scour hole by gradually...
master thesis 2018
document
Anonymus, A. (author)
Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden verwijdert Rijkswaterstaat bomen en struiken op plekken waar het water het hardste stroomt (de stroombaan). Met deze aanpak kan bij hoogwater het vele water ook via de uiterwaarden onbelemmerd naar zee stromen. Heggen zijn een aparte categorie begroeiing, omdat de lijnvormige beplantingen...
report 2013
document
De Kruif, A. (author)
De Probleemanalyse voor Deltaprogramma Rivieren (DPR) met betrekking tot de hoogwaterveiligheidsopgave onderscheidt zich in de volgende opgave: 1. Op orde brengen (conform huidige toetsregels) - waterveiligheidsopgave: Derde toetsronde en verlengde derde ronde toetsing; 2. Op orde houden - waterveiligheidsopgave: nieuwe inzichten,...
report 2012
document
Anonymus, A. (author)
Het Deltaprogramma Rivieren heeft als doel het formuleren van een integrale lange termijnaanpak, voor de Maas en voor de Rijntakken, waarin de integrale (ruimtelijke) opgaven en oplossingsrichtingen voor het rivierengebied voor de lange termijn (2100) benoemd zijn en de sleutelkeuzes voor de inrichting vastgelegd. Waterveiligheid en...
report 2011
document
Yossef, M.F.M. (author), Stolker, C. (author), Giri, S. (author), Hauschild, A. (author), Vuren, S. van (author)
report 2008
document
Barneveld, H.J. (author)
Deze leidraad bestaat uit vier delen (Kader 1). Deel 1 bevat algemene informatie die van belang is bij het ontwerpen van maatregelen in het rivierengebied. De informatie omvat een beschrijving van het rivierengebied en de rivierkundige processen die daar spelen, de wetgeving, het beleid over veiligheid en de invulling van het begrip ruimtelijke...
report 2007
document
Mosselman, E. (author), Wijbenga, J.H.A. (author)
report 2007
document
Heer, A.F.M. de (author)
report 2003
document
Mosselman, E. (author)
report 2003
document
Jongeling, T.H.G (author), Blok, B.W.G. (author)
report 2002
document
Tijssen, H. (author)
Inspectierapport van de Maasoevers bij Hedel, Kerkdriel en Ooijen. De oevers zijn regelmatig waargenomen en ingemeten.
report 2002
document
Baan, P.J.A. (author), Rabou, J.P. (author)
report 2002
document
Mosselman, E. (author), Akkerman, G.J. (author)
report 1998
document
De Vriend, H.J. (author)
lecture notes 1998
document
Vanhemelrijk, J. (author), Paalvast, P. (author)
Dit rapport presenteert de resultaten van een inventarisatie van natuurontwikkelingsprojecten langs buitenlandse rivieren. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA te Arnhem in het kader van het onderzoeksprogramma RIV*MEANDER om de in het buitenland opgedane kennis over natuurontwikkeling langs de beneden- en...
report 1997
document
Den Abel, H. (author), Van, M.A. (author), Provoost, Y.M. (author)
In deze publikatie wordt een methode aangegeven hoe de veiligheid van een dijk kan worden beoordeeld tijdens een hoogwater in het winterseizoen 1995/96. De zogenaamde noodwetdijkvakken zijn beoordeeld met als criterium een waterstand met overschrijdingsfrequentie van 1/200 per jaar. Informatie is verzameld over de praktische noodmaatregelen die...
report 1995
document
Kuijper, C. (author)
report 1995
document
Wilkens, D.H. (author)
report 1995
document
Stuip, J. (author), Kok, H.H. (author), Jorissen, R.E. (author), Willems, P.J.J. (author), Mouw, K.A.G. (author), Wijbenga, J.H.A. (author), de Groot, M.B. (author), Schepers, J.D. (author), van der Hoek, A.W. (author), de Haan, W.A. (author), Plate, F. (author)
Door de CUR en TAW georganiseerd symposium naar aanleiding van het rivierhoogwater van 1995 en de maatregelen die toen getroffen zijn, alsmede het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet op de Waterkering. Onderdelen zijn: "WAS HET HOOGWATER HOOG?" - VOORLOPIGE ANALYSE HOOGWATERPERIODE JANUARI-FEBRUARI 1995 - HOOGWATER IN WATERSCHAP ROER EN...
report 1995
Searched for: subject%3A%22rivieren%22
(1 - 20 of 38)

Pages