Searched for: subject:"riviermorfologie"
(1 - 7 of 7)
document
Siegfried, A. (author)
Veldonderzoek naar het effect van baggermaatregelen (zowel baggeren als storten) in de Waal op de morfologie van de rivier.
master thesis 2000
document
Van Ellen, T.J. (author)
Om tot een verdieping van een vaargeul te komen kan, behalve van baggertechnieken, gebruik gemaakt worden van kribben. Behalve de welbekende dichte kribben kunnen dit ook open kribben zijn. Met name in ontwikkelingslanden worden ze, vaak noodzakelijkerwijs, toegepast; materiaal als steen, geschikt voor het maken van dichte kribben, is ter...
master thesis 1988
document
Van der Linde, A.A. (author)
Vrij meanderende rivieren veroorzaken grote problemen voor de aangrenzende gebieden, vanwege de vaak onvoorspelbare en onverwachte veranderingen in de oeverlijnen in betrekkelijk korte tijd. Een van die rivieren is de Tana-rivier in Kenia, waarvan de benedenloop door z'n sterk meanderende. karakter een bedreiging vormt voor diverse in cultuur...
master thesis 1985
document
Duizendstra, H.D. (author)
Een onderzoek naar de optimale tijdstap tussen twee metingen en de variatie van het transport over de breedte van de rivier. Oe bepaling van het todemtransport mbv. de duinvoortplantingsmethode geschiedt door de berekening van een duinvoortplantingssnelheid C en een lengte-eenheid S[*C]. Op grond van een nauwkeurigheidsbeschouwing van deze beide...
master thesis 1983
document
Vergeer, G.J.H. (author), Van Mierlo, M.C.L.M. (author)
In de omgeving van Lokoja zijn in het verleden ijzerertsvoorraden ontdekt. Men is van plan deze voorraden te gaan exploiteren. De helft van de voorraad zal geëxporteerd worden. De andere helft zal in Nigeria worden verwerkt. De totale hoeveelheid die men per jaar denkt te verwerken en te exporteren bedraagt 10 miljoen ton erts per jaar. Voor de...
master thesis 1981
document
Van de Waal, R. (author)
Vooronderzoek naar de problemen, die ontstaan bij de verruiming van het Betuwepand en daarvan de schutsluizen bij Ravenswaaij in het bijzonder. Uitwerking van de door mij gekozen oplossing een hoogwaterkering naast de bestaande schutsluizen te bouwen. Om de goede economische concurrentie positie van Amsterdam te kunnen behouden, is de noodzaak...
master thesis 1979
document
Nijdam, H. (author)
Bij bochtafsnijdingen in rivieren is het van belang, o.a. voor de scheepvaart, dat we de nieuwe bodemligging kunnen voorspellen zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Er zijn diverse methoden waarmee we de bodemligging kunnen voorspellen: Bodemligging uitrekenen met behulp van continuïteits- en bewegingsvergelijkingen;...
master thesis 1973
Searched for: subject:"riviermorfologie"
(1 - 7 of 7)