Searched for: subject%3A%22riviermorfologie%22
(21 - 40 of 55)

Pages

document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Sloff, C.J. (author), Ververs, M. (author)
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
Mosselman, E. (author), Barneveld, H.J. (author), Vriend, H.J. de (author)
report 2001
document
Visser, P.J. (author)
Een verkenning van omvang, oorzaken, toekomstige ontwikkelingen en mogelijke maatregelen.
report 2000
document
Winterwerp, J.C. (author), Jeuken, M.C.J.L. (author), Helvert, M.A.G. van (author), Kuijper, C. (author), Spek, A.J.F. van der (author), Stive, M.J.F. (author), Thoolen, P.M.C. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2000
document
Siegfried, A. (author)
Veldonderzoek naar het effect van baggermaatregelen (zowel baggeren als storten) in de Waal op de morfologie van de rivier.
master thesis 2000
document
Mosselman, E. (author), Stolker, C. (author)
report 2000
document
Winterwerp, J.C. (author)
report 2000
document
Sloff, C.J. (author), Flokstra, C. (author)
report 2000
document
Mosselman, E. (author)
report 1998
document
Lambeek, J.J.P. (author), Mosselman, E. (author)
report 1998
document
Sloff, C.J (author)
report 1997
document
Wang, Z.B. (author), Duel, H. (author), Glas, P.C.G. (author)
report 1995
document
Wang, Z.B. (author), Kaaij, T. van der (author)
report 1994
document
Jonge, J.J. de (author)
report 1994
document
De Vries, M. (author)
inleiding rivierkunde, morfologische processen, gebruik van rivieren (sedimentonttrekking, wateronttrekking, zandvangen, drainage en hoogwaterbeveiliging, scheepvaart), ingrepen in rivieren, kanalisatie.
lecture notes 1990
document
Van Ellen, T.J. (author)
Om tot een verdieping van een vaargeul te komen kan, behalve van baggertechnieken, gebruik gemaakt worden van kribben. Behalve de welbekende dichte kribben kunnen dit ook open kribben zijn. Met name in ontwikkelingslanden worden ze, vaak noodzakelijkerwijs, toegepast; materiaal als steen, geschikt voor het maken van dichte kribben, is ter...
master thesis 1988
document
Van der Linde, A.A. (author)
Vrij meanderende rivieren veroorzaken grote problemen voor de aangrenzende gebieden, vanwege de vaak onvoorspelbare en onverwachte veranderingen in de oeverlijnen in betrekkelijk korte tijd. Een van die rivieren is de Tana-rivier in Kenia, waarvan de benedenloop door z'n sterk meanderende. karakter een bedreiging vormt voor diverse in cultuur...
master thesis 1985
Searched for: subject%3A%22riviermorfologie%22
(21 - 40 of 55)

Pages