Searched for: subject%3A%22riviermorfologie%22
(41 - 55 of 55)

Pages

document
Duizendstra, H.D. (author)
Een onderzoek naar de optimale tijdstap tussen twee metingen en de variatie van het transport over de breedte van de rivier. Oe bepaling van het todemtransport mbv. de duinvoortplantingsmethode geschiedt door de berekening van een duinvoortplantingssnelheid C en een lengte-eenheid S[*C]. Op grond van een nauwkeurigheidsbeschouwing van deze beide...
master thesis 1983
document
de Bruin, D. (author)
Beschrijving van het uitvoeren van het beheer van de Rijntakken (bovenrivieren), Rijnkanalisatie, Afvoerregime, hoogwatervoorspelling, dijkverzwaringen, koelwater, splitsingspunten, zandtransport in de rivier, scheepvaartaspecten, betonning, oeververdediging, baggerwerken, recreatie, etc.
report 1982
document
Klaassen, G.J. (author), Buysrogge, R.H. (author), Zanten, B.H.J. van (author)
report 1981
document
Vergeer, G.J.H. (author), Van Mierlo, M.C.L.M. (author)
In de omgeving van Lokoja zijn in het verleden ijzerertsvoorraden ontdekt. Men is van plan deze voorraden te gaan exploiteren. De helft van de voorraad zal geƫxporteerd worden. De andere helft zal in Nigeria worden verwerkt. De totale hoeveelheid die men per jaar denkt te verwerken en te exporteren bedraagt 10 miljoen ton erts per jaar. Voor de...
master thesis 1981
document
Sutmuller, A.M. (author), Glerum, H.L. (author)
In het streven een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van rivierreguleringswerken, waarbij de stroming een drie-dimensionaal karakter heeft, wordt naar deze gevolgen onderzoek verricht in het kader van Toegepast Onderzoek Waterstaat Rivieren. Dit onderzoek kan in grote lijnen worden onderverdeeld in: (i) de ontwikkeling van een mathematisch...
report 1980
document
Van de Waal, R. (author)
Vooronderzoek naar de problemen, die ontstaan bij de verruiming van het Betuwepand en daarvan de schutsluizen bij Ravenswaaij in het bijzonder. Uitwerking van de door mij gekozen oplossing een hoogwaterkering naast de bestaande schutsluizen te bouwen. Om de goede economische concurrentie positie van Amsterdam te kunnen behouden, is de noodzaak...
master thesis 1979
document
Radder, A.C. (author)
Doel van het onderzoek is de bestudering van wiskundige modellen, waarmee bij overwegend zwevend transport, bodemveranderingen in rivieren kunnen worden voorspeld (morfologische berekeningen). Voor een goed begrip van morfologische processen in (alluviale) rivieren is kennis van het sedimenttransport van groot belang. Bodemveranderingen hangen...
report 1979
document
Glerum, H.L. (author)
Begonnen is voor het rivierbochtmodel een doseerinstallatie te ont-vrikkelen, die net zo nauwkeurig als het doseerapparaat voor droog zand, nat zand doseert. De grote voordelen hierbij zijn: - de mogelijkheid continu dag en nacht te doseren, - minder arbeidsintensief (niet drogen en vullen). Hiervoor is met de heer Van der Brugge en de heer...
report 1978
document
Glerum, H.L. (author)
Door de vakgroep Rivier en Verkeerswaterbouwkunde wordt onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de bodemligging in rivierbochten. Hiertoe worden proeven uitgevoerd in een gekromde goot in het laboratorium voor vloeistofmechanica. Een belangrijk facet hierbij is de verdeling van het zandtransport over de breedte. Onderzocht wordt op het ogenblik...
report 1978
document
Van Bendegom, L. (author)
Inleiding - Het water (hydrologie, waterloopkunde, waterkwaliteit) - De vaste stof (geologische aspekten, sediment) - riviermorfologie - rivieronderzoek - rivierwerken (regulering, oever en bodemverdediging, waterstandsregulering) - Toepassingen (hoogwaterbeheersing, watervoorziening, scheepvaart, waterkracht, afvalverwijdering,...
lecture notes 1978
document
Nijdam, H. (author)
Bij bochtafsnijdingen in rivieren is het van belang, o.a. voor de scheepvaart, dat we de nieuwe bodemligging kunnen voorspellen zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Er zijn diverse methoden waarmee we de bodemligging kunnen voorspellen: Bodemligging uitrekenen met behulp van continuĆÆteits- en bewegingsvergelijkingen;...
master thesis 1973
document
Opzet voor onderzoek van bochtafsnijding in de boven-Waal.
report 1970
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegediktaat algemene waterbouwkunde: -deel 1: de natuur -deel 2: de techniek (band a en band b)
lecture notes 1967
document
Anonymous, A. (author)
In verband met de grote hoeveelheden zand die voor den aanleg van wegen, spoorwegen, dijken en stadsuitbreidingen in het westen des lands nodig zijn, is het noodzakelijk een normaliseeringsplan voor het Hollandsch Diep op te maken. Samenvatting resultaten onderzoeken: - Een baggering zonder daarmede gepaard gaande varnauwing zou de...
report 1941
document
Lely, C.W. (author)
Relatie kromtestraal en dwarshelling van rivieren, bevat data van de Nederlandse rivieren.
report 1922
Searched for: subject%3A%22riviermorfologie%22
(41 - 55 of 55)

Pages