Searched for: subject:"ruimtelijk%5C+beleid"
(1 - 7 of 7)
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), Tambach, M. (author)
Onderzocht is of provinciaal ruimtelijk beleid bijdraagt aan stagnatie van woningbouw in de gemeente Utrecht. Tevens zijn aanbevelingen gedaan gericht op het verminderen van stagnatie van woningbouw.
report 2007
document
Prak, P. (author), Buiskool, R.H.N. (author)
Inventarisatie van de uitgaven voor ruimtelijk relevant onderzoek, extern gefinancierd of intern uitgevoerd door bovenlokale overheden in Nederland: ministeries, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsorganen. Beschouwingen van het PRO.
book 1994
document
Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (author)
Overzicht van onderwerpen voor onderzoek op de themavelden 'tijd-ruimtelijke dynamiek', mobiliteit en infrastructuur, ruimte en milieu, stedelijke vernieuwing en ruimtelijk beleid en bestuur.
book 1992
document
Mastop, J.M. (author)
book 1991
document
De Jong, M.A. (author)
Analyse van de onderzoeksbehoefte ter voorbereiding van de Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996 van het PRO
book 1991
document
Bouwer, K. (author), Horlings, L.G. (author)
onderzoeksbehoefte op het raakvlak van de beide beleidsvelden ruimtelijk en milieubeleid. Het resultaat is een uitgebreide lijst van onderzoeksonderwerpen op dit themaveld, waarbij het ruimtelijk perspectief voorop staat. De studie is geschreven in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) in het kader van de...
book 1991
document
Van der Knaap, G.A. (author), Van der Laan, L. (author)
Deze voorstudie is in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) geschreven door prof dr. G.A. van der Knaap en dr. L. van der Laan van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van een analyse van relevante maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, voortvloeiend uit met name een verkenning van een drietal megatrends en...
book 1991
Searched for: subject:"ruimtelijk%5C+beleid"
(1 - 7 of 7)