Searched for: subject:"ruimtelijk%5C+onderzoek"
(1 - 3 of 3)
document
Arts, G.J.M. (author), Van Alpehn, H.J.M. (author)
book 1996
document
Evers, F. (author)
Uitgave in opdracht van het Netwerk voor Onderzoek & Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid (Netwerk RO).
book 1996
document
Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (author)
Overzicht van onderwerpen voor onderzoek op de themavelden 'tijd-ruimtelijke dynamiek', mobiliteit en infrastructuur, ruimte en milieu, stedelijke vernieuwing en ruimtelijk beleid en bestuur.
book 1992