Searched for: subject%3A%22ruimtelijke%255C+ordening%22
(1 - 20 of 48)

Pages

document
Geise, Jonas (author), Jonkman, Arend (author)
De roep om een meer centrale en sturende rol van de Rijksoverheid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling in Nederland neemt al enige tijd toe. Op het eerste gezicht lijkt er een brede consensus te bestaan. Maar wat zijn precies de problemen die vragen om regie vanuit de nationale overheid? En wat houdt die regierol precies in? In dit artikel...
journal article 2021
document
Priemus, H. (author)
Op 1 juni 2015 was ik 50 jaar verbonden aan de Technische Universiteit Delft, sinds 1 september 1977 als hoogleraar. Deze mijlpaal was aanleiding voor mij om enkele autobiografische notities inzake mijn werkzaamheden in de periode 1965-2015 te bundelen. Ik werk vier onderzoekssporen uit: volkshuisvesting; bouw en vastgoed; ruimtelijk en...
book 2015
document
Brandes, E. (author)
Dit boek is samengesteld op basis van de ruim honderdvijftig grote tekeningen, die Buijs in zijn professie als ruimtelijk planoloog heeft gemaakt in zijn achtereenvolgende werkkringen. Ze tonen een grote variëteit aan onderwerpen (o.a. stedelijke uitbreiding, landschap, water, mainports), chronologie (gemaakt in een specifieke periode), en...
book 2014
document
Oorschot, L.M. (author)
In het discours over het stedelijk landschap staat al een paar jaar het concept smart city centraal. Als gevolg van de revolutie in data- en communicatietechnologie vindt een grootscheepse stedelijke reorganisatie plaats die is gebaseerd op slimme technologieën. Steden moeten efficiënter, veiliger en schoner. Bij aanvang van het symposium De...
journal article 2014
document
Tutert, T.S. (author)
master thesis 2012
document
Baggen, J.H. (author), De Jong, M. (author)
Enerzijds gaat dit paper er vanuit dat er een keuze gemaakt moet worden tussen één van beide stations als aanlandingspunt voor de hogesnelheidstrein als de internationale trein. Idee daarbij is, dat het HST-station extra voorzieningen biedt, zoals internationale ticketbalies, een lounge voor eersteklas passagiers, etc. De keuze tussen Amsterdam...
conference paper 2010
document
Meijer, W. (author)
Dit is het eindrapport van Fase 1 van het project ‘Wetlands in het IJsselmeer’, waarin een integrale langetermijnvisie is ontworpen voor herinrichting van het IJsselmeergebied. Daartoe is, in samenspraak met deskundigen, overheidsinstanties, NGO's en andere belanghebbenden, een diepgaande analyse uitgevoerd van bestaande en toekomstige problemen...
report 2006
document
Zijlstra, S. (author)
De Vinex-locaties zijn tot stand gekomen als uitvloeisel van de vierde nota ruimtelijke ordening extra (VINEX), een traject dat loopt vanaf eind jaren tachtig. Inmiddels is de vijfde nota ruimtelijke ordening aangenomen, maar is de uitvoering van de VINEX nog niet ten einde. In dit onderzoek is de uitvoering van de VINEX geevalueerd. De relatie...
master thesis 2005
document
Ellen, W. van (author)
report 2001
document
Priemus, H. (author), Van Aalst, I. (author), Louw, E. (author)
book 1998
document
Priemus, H. (author), Maat, C. (author)
book 1998
document
van Wesemael, P.J.V. (author)
doctoral thesis 1997
document
Evers, F. (author)
Uitgave in opdracht van het Netwerk voor Onderzoek & Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid (Netwerk RO).
book 1996
document
Den Hollander, B. (author), Kruythoff, H. (author), Teule, R. (author)
book 1996
document
Mey, M.G. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Konings, J.W. (author), Kreutzberger, E. (author)
Deel I van de studie Knooppunten en netwerken van goederenvervoer; typologie, dynamiek en modaliteit.
book 1995
document
Den Hollander, B.D. (author)
Eerste deelrapport van een onderzoek verricht in opdracht van de Rijksplanologische dienst van het ministerie van VROM.
book 1995
document
Prak, P. (author), Buiskool, R.H.N. (author)
Inventarisatie van de uitgaven voor ruimtelijk relevant onderzoek, extern gefinancierd of intern uitgevoerd door bovenlokale overheden in Nederland: ministeries, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsorganen. Beschouwingen van het PRO.
book 1994
document
Van der Heijde, J. (author)
book 1994
document
Quist, H.J. (author)
De bestuurlijke indeling van de Randstad staat volop in de belangstelling. Behalve discussies over bestuurlijke vernieuwing zijn er in de Randstad al daadwerkelijk veranderingen waar te nemen. Zo hebben de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met de hen omringende gemeenten overlegorganen ingesteld. En ook de provincies...
book 1993
Searched for: subject%3A%22ruimtelijke%255C+ordening%22
(1 - 20 of 48)

Pages