Searched for: subject%3A%22samendrukking%22
(1 - 1 of 1)
document
Schenkeveld, F.M. (author)
Het LGM heeft hierbij opdracht gekregen een continue boring tot 5 m - maaiveld uit te voeren op lokatie 13-2 van de binnendijk tussen Empel en Gewande. Uit deze boring zijn drie monsters t.b.v. samendrukkingsproeven gekozen. Aanvullend zijn op verschillende hoogten uit de boring verzadigingsgraden bepaald, alsmede natte volumegewichten,...
report 1979