Searched for: subject:"samenvatting"
(1 - 2 of 2)
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Dauvellier, P. (author)
Het rapport betreft een samenvatting van tien kustzoneverkenningen: 1. Beleving Kustveiligheid - Agnes van den Berg, Maarten Jacobs, Fransje Langers, WUR/Alterra, 2000 2. Extremen in de kustzone - RIKZ, 2000 3. Op Koers? - Bosch en Slabbers, 2000 4. Integraal kustzonebeheer in Denemarken - Iris Borup, RIKZ, 1999 5. Belevingswaarden van de...
report 2001