Searched for: subject%3A%22samenwerking%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Veseli, B. (author)
Een businesscase laat doormiddel van een financiële berekeningen zien, of de gewenste gebiedsvisie met de daarbij behorende samenwerkingsmodel, financieel haalbaar is. Dankzij de crisis van 2008 is het voor de ontwikkelaar steeds lastiger de businesscase van een gebiedsontwikkelingsproject sluitend te krijgen. Verschillende redenen hiervoor...
master thesis 2014
document
Van Meerten, C.H. (author)
Netbeheerders en gemeenten plegen werkzaamheden voor de aanleg, onderhoud en vervanging van kleine ondergrondse infrastructuren. Zij doen dit om aan de vraag uit de maatschappij te kunnen voldoen en om de netwerken te laten functioneren in overeenstemming met de gestelde doelen, veiligheidseisen en wet- en regelgeving. Door de aanleg van...
master thesis 2014
document
Kievit, R.H.A. (author)
Een onderzoek naar het activeren en faciliteren van het samenwerkingsproces bij collectief particulier opdrachtgeverschap met betrekking tot de renovatie van of de transformatie naar woningen door gemeenten en woningcorporaties.
master thesis 2013
document
Kooijman, D.C. (author), Lousberg, L.H.M.J. (author)
journal article 2013
document
Schellekens, F.P. (author)
Het doel van het onderzoek is het traceren van het (bewust of onbewust) gevolgde strategisch proces voor de herontwikkeling van het DSM terrein te Delft, en vervolgens het vormen van een strategisch advies voor de belanghebbende ‘Triple Helix’ actoren. Hiertoe wordt de kern van het onderzoek opgedeeld in het terugblikken op de DSM casus en...
master thesis 2013
document
Van Schie, M.F.F. (author)
Intergemeentelijk vastgoedmanagement is een proces waar gemeenten in moeten groeien qua vastgoedorganisatie. Het is zaak om eraan te beginnen op eigen niveau en niet te overhaasten, om zodoende voordelen te behalen op lange termijn.
master thesis 2013
document
Lousberg, L.H.M.J. (author)
Introduction Conflicts are fascinating. Two urban development projects on which I was involved as a manager both entailed a close working partnership between a local authority and a project developer. Conflicts arose on a regular basis. Following a conflict, a period of mistrust and non-communication would ensue – a form of ceasefire that did...
doctoral thesis 2012
document
Beenders, R. (author)
De kredietcrisis is een katalysator geweest voor nieuwe inzichten en processen in het domein van gebiedsontwikkeling. Zo wordt meermalen in kranten, artikelen en op internet gesproken over het vlot trekken van de woningmarkt door particulieren meer kansen te geven zelf hun woning te bouwen. Ondertussen besteden marktpartijen (o.a....
master thesis 2011
document
Blom, W.P.C. (author)
Onderzoek naar hoe gemeenten in een regio, aan de hand van de landelijk geformuleerde aanbevelingen, een regiospecifieke uitwerking kunnen geven aan regionale samenwerking bij (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen
master thesis 2010
document
Thoolen, F. (author)
Een vaak genoemde huisvestingsdoelstelling is: “het verbeteren van de samenwerking”. Wanneer een betere samenwerking behaald is en welke aspecten daar invloed op hebben is echter erg onduidelijk. Aan de hand van deze literatuurstudie wordt in brede context antwoord gegeven op de volgende vraag: Wat is het effect van de kantooromgeving op...
report 2010
document
Liong, S.W. (author)
De herontwikkeling van binnenstedelijke stationsgebieden is niet eenvoudig te realiseren. De continue veranderingen in het bestaande binnenstedelijke gebied, de verscheidenheid aan vastgoedfuncties gecombineerd met (spoor)wegeninfrastructuur, de aanwezigheid van veel betrokken actoren en hun belangen, de grootte van het gebied, de verschillende...
master thesis 2010
document
Meijvogel, A.J. (author)
Anno 2007 wordt een andere denkwijze in de industrie steeds meer geaccepteerd als alternatieve en nieuwe benadering voor productie: lean. Deze theorie is er op gericht de stroom van (bouw)materiaal te stroomlijnen. Zo kunnen, door continue verbetering van het bouwproces, verspillingen worden voorkomen en gemineerd. Op deze manier wordt de...
master thesis 2007
document
Villars, M.T. (author), Gerritsen, H. (author), Blauw, A.N. (author), Vogel, J.A. (author), Kolb, H. (author)
report 2006
document
Rijn, L.C. van (author), Koningsveld, M. van (author), Weck, A.W. van der (author)
report 2004
document
Rijn, L.C. van (author), Koningsveld, M. van (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 2004
document
Houterman, R. (author)
master thesis 2004
document
Rijn, L.C. van (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 2002
document
Jongeling, T.H.G. (author), Verheij, H.J. (author), Wal, M. van der (author), Leeuwestein, W. (author)
report 2000
document
Schultz, J.F.H. (author)
doctoral thesis 1994
document
report 1994
Searched for: subject%3A%22samenwerking%22
(1 - 20 of 21)

Pages