Searched for: subject%3A%22schanskorven%22
(1 - 4 of 4)
document
Tricoli, D. (author)
Design manual for construction of dams, weirs, spillways and training works in small rivers using gabions. Includes also a manual on the fabrication of the gabion. Maintenance of gabions. Experiences with gabions in Niger.
report 2004
document
Roeleveld, B.J. (author)
Dit afstudeerverslag handelt met name over de golftransmissiecoefficient van gabionboxen belast door golven. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een afstudeerproject aan de Technische Universiteit Delft, in samenwerking met baggermaatschappij Boskalis. Gabions worden op dit moment vooral toegepast als bodembescherming tegen de...
master thesis 1997
document
A.M.H.Buitenrust Hettema, A.M.H. (author), Boeters, R.E.A.M. (author)
Afweging van diverse materiaal- en uitvoeringsvarianten voor de kwelderdammen voor de Groningse kust
report 1992
document
Den Adel, H. (author)
Er zijn proeven uitgevoerd op steenkorven van verschillende dikten. De verhouding dikte van de korf tot de afmeting van de stenen is klein, 1 à 10. - Het rapport hierover is geheel geschreven vanuit een hydraulisch gezichtspunt. Voor stroming in continua leidt dit tot een overschatting van de optredende snelheden en schuifkrachten. Het resultaat...
report 1986
Searched for: subject%3A%22schanskorven%22
(1 - 4 of 4)