Searched for: subject%3A%22scheepvaartwegen%22
(1 - 4 of 4)
document
Bouwmeester, J. (author)
Deze geheel herziene handleiding vormt een onderdeel van het 3e-jaars kollege 'Havens en scheepvaartwegen' (f12N). Behandeld wordt de binnenscheepvaart in samenhang met de natuurlijke en kunstmatige vaarwegen. Voor wat betreft de natuurlijke scheepvaartwegen wordt, voor de morfologische processen en de ingrepen in een rivier die nodig zijn voor...
lecture notes 1987
document
Velthuijzen van Zanten, R. (author)
De bepaling van lacunes in de kennis ten aanzien van oeverbeschermingen is nodig om opzet en uitvoering van het OEBES onderzoek te doen uitmonden in resultaten die deze lacunes geheel of ten dele opvullen. Zowel de ontwerpmethodiek als de huidige in gebruik zijnde ontwerpregels leiden tot onjuist gedimensioneerde oeververdedigingen. Enerzijds is...
report 1980
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegedictaat in aansluiting van het vak Scheepvaartwegen.
lecture notes 1958
document
Josephus Jitta, J.P. (author)
Klassiek tekstboek over het ontwerpen van schutsluizen in vaarwegen. Dit werk is in de oorlogsjaren geschreven en kort na de tweede wereldoorlog uitgegeven. Onderwerpen: Hoofdvorm van de schutsluis - Het ontwerpen van schutsluizen - onderdelen van de sluis (sluishoofd, schutkolk, vleugelwanden, wachtplaatsen), deuren (puntdeur, draaideur,...
report 1947
Searched for: subject%3A%22scheepvaartwegen%22
(1 - 4 of 4)