Searched for: subject%3A%22sediment%255C%2Btranport%22
(1 - 6 of 6)
document
Van Ledden, M. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van de studie "Modellering van zand-slibsegregatie in de Nieuwe Merwede", uitgevoerd voor het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als studiegebied heeft het RIZA gekozen voor de Nieuwe Merwede, een riviertak in het...
master thesis 1998
document
Nipius, K.G. (author)
De belangstelling voor het gebruik van de (natte) kustzone en de Noordzee als bouwlocatie is de laatste jaren sterk toegenomen. Zowel initiatiefnemers als de overheid zijn erbij gebaat dat effecten van de aanleg van kustplannen in voldoende mate kunnen worden voorspeld. De recente toename in belangstelling voor de lange termijn effecten in de...
master thesis 1998
document
Van der Lans, W.P.L. (author)
Om de groei van Schiphol op te kunnen vangen wordt er gekeken naar mogelijkheden om een luchthaven op een eiland voor de kust te creeren. Er zijn enkele varianten ontwikkeld. Bij een van deze varianten wordt het zand dat nodig is voor het eiland, onttrokken aan de vaargeul bij IJmuiden. Deze vaargeuI, de IJgeul, wordt dan beduidend dieper en...
master thesis 1998
document
Koeman, A.H. (author)
Een groot deel van de Nederlandse kust bestaat uit zand, waardoor de ligging van de kust niet vast is, maar constant in beweging is onder invloed van wind, golven en stromingen. Om de (zandige) kust goed te beheren is het nodig dat voorspeld kan worden wat er met de kust in de toekomst gaat gebeuren, door verschillende klimatologische...
master thesis 1998
document
Kuyl, M. (author)
Bij de bestudering van kusttransport processen is er nog steeds behoefte aan eenvoudige modellen waarmee deze processen gemodelleerd kunnen worden. Een dergelijk model is het lagenmodel (Bakker, 1968). Het lagenmodel is onder andere bruikbaar voor het berekenen van dwarstransporten die optreden door een verstoring van een kustprofiel. De...
master thesis 1998
document
Vinckers, J.B. (author), Bijker, E.W. (author), Schijf, J.B. (author)
A new bed-load transportmeter has been designed particularly for very fine bed material (below 400 micron). The basic conception is the same as for the so-called Delft-bottle used for measuring transport by turbulent suspension. The instrument is of the flow-through type. The flow enters through a narrow and relatively high nozzle and is...
conference paper 1953
Searched for: subject%3A%22sediment%255C%2Btranport%22
(1 - 6 of 6)