Searched for: subject%3A%22shiplift%22
(1 - 2 of 2)
document
Strijbis, E. (author)
Er zijn verschillende partijen die plannen hebben met betrekking tot het kustgebied bij Katwijk. De plannen hebben betrekking op de vergroting van de veiligheid van de kustverdediging, de capaciteitsvergroting van het gemaal, de ontwikkeling van een zeejachthaven en een scheepvaartpassage tussen de Noordzee en de Oude Rijn voor de...
master thesis 2003
document
Walta, O.J. (author)
Onderzoek naar kunstwerken om grote hoogteverschillen in scheepvaart kanalen te overbruggen, zoals scheepsliften, hellende vlakken en hoge schutsluizen. Als case is het probleem bij Strépy-Braquengnies in het Canal du Centre in België uitgewerkt.
master thesis 1982