Searched for: subject%3A%22sleephopperzuiger%22
(1 - 10 of 10)
document
Kuijpers, W. (author)
report 1999
document
De Klerk, A. (author), Meulepas, J.M. (author), Rhee, C.G. (author), Kranenburg, C. (author)
BESTAND A BEVAT HET HOOFDRAPPORT EN BESTAND B BEVAT DE BIJLAGEN Voor het optimaal beladen van sleephopperzuigers is het belangrijk om inzicht te hebben in de processen die plaats hebben in het beun van een sleephopperzuiger. Een van de deel-processen is het bezinken van zand in een hoog geconcentreerd zandwater mengsel onder invloed van...
report 1998
document
Smits, A.P. (author)
De sleephopperzuiger is een baggerwerktuig dat een breed werkgebied heeft. Zo wordt dit werktuig o.a. gebruikt voor het op diepte brengen en houden van vaarwegen, maar ook voor zandwinning op zee voor bijvoorbeeld het opspuiten van stranden. Op de werkplek aangekomen vermindert het schip snelheid. De zuigbuis wordt overboord gezet en neergelaten...
master thesis 1995
document
Rullens, R. (author)
When trailing suction hopper dredgers are employed, three methods of production measurement are commonly used. These are: 1. in-situ measurement 2. measurement in the pipeline 3. measurement in the means of transport Before a choice can be made, the advantages and disadvantages of the methods of production measurement have to be assessed in...
master thesis 1993
document
Meeuwissen, M.J.P. (author)
DEEL 1: HOPPERBEZINKSYSTEMEN Dit onderzoek heeft als doel het genereren van praktische oplossingen ter verbetering van het sedimenteren van vaste stof gedurende het laden aan boord van sleephopperzuigers. Het hoppersysteem wordt onderverdeelt in drie soorten subsystemen: de instroom, het bassin en de uitstroom. De drie soorten hoppersubsystemen...
master thesis 1993
document
Biemond, P.G. (author)
Een goed alternatief voor een bij strandsuppleties naar de wal persende sleephopperzuiger is een gescheiden systeem, met een 'rehandle dumpput' . De sleephopperzuiger dumpt hierbij het gewonnen zand in een put, waarna een tweede werktuig dit zand verder richting het strand verpompt. Het doel van deze studie is de uitwerking en de inpassing van...
master thesis 1993
document
Maas, F. (author)
Er zijn twee manieren waarop een sleephopperzuiger zijn lading zand kan lossen. De eerste manier is om de kleppen in de bodem van de beun (= laadruim) te openen, waardoor het zand ter plekke op de bodem bezinkt. De andere manier is om het zand via een, op het schip aanwezige, leegzuig installatie aan wal te persen. Voor deze laatste mogelijkheid...
master thesis 1992
document
Cornelissen, J.M. (author)
Door de toegenomen graanexport naar vooral verafgelegen bestemmingen, mede veroorzaakt door het exportembargo in 1980 door de V.S. van graan naar de U.S.S.R., werd het economisch aantrekkelijk om met grotere eenheden het graan te vervoeren. Om deze grotere eenheden te laten vertrekken uit de graanhaven Puerto Ingeniero White in het Bahia Blanca...
master thesis 1986
document
MTI Holland B.V. (author)
report 1984
document
Groot, J.M. (author)
Deel I: Stromingsonderzoek Deel II: Uitzakkingsonderzoek Deel III: Vervolg uitzakkingsonderzoek I: Doel van het onderzoek is het verkleinen van de overvloeiverliezen aan het eind van de laadcyclus bij een sleephopperzuiger, ter verhoging van het rendement. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen, moet een antwoord worden gevonden op de volgende...
master thesis 1981
Searched for: subject%3A%22sleephopperzuiger%22
(1 - 10 of 10)