Searched for: subject:"sloop"
(1 - 4 of 4)
document
Ganga, W. (author)
Het fenomeen waterbedeffect is de situatie dat een beleidsmaatregel die tot doel heeft de leefbaarheid in een gebied te verbeteren, leidt tot de onbedoelde negatieve effecten in een ander gebied. Het optreden van waterbedeffecten wordt vaak in verband gebracht met de sloop van woningen door herstructurering. De bewoners van de te slopen woningen...
master thesis 2011
document
Duquesnoy, G.B.G. (author)
On warm days, the canals in Dutch cities swarm with sloops: small open boats. They are well-suited for this. The weather, however, is not always sunny and warm. This project focuses on the design of a new type of sloop which is suited for long trips without compromising its usability on short trips with many people. The resulting draft design...
master thesis 2011
document
Backx, S.A.A. (author), Conijn, J.B.S. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1990
document
Prak, N.L. (author)
book 1985
Searched for: subject:"sloop"
(1 - 4 of 4)