Searched for: subject:"slufter"
(1 - 5 of 5)
document
D'Hont, F. (author), Slinger, J.H. (author), Goessen, P. (author)
As quantitative modelling can be used to build stakeholder understanding for management decisions, and can help build consensus (Stave, 2003), a system dynamics modelling study of the abiotic dynamics of an archetypical small estuary, the Slufter in the Netherlands is formulated. The model is used in combination with an analysis of stakeholders’...
conference paper 2014
document
d' Hont, F.M. (author), Slinger, J.H. (author), Goessen, Petra (author)
As quantitative modelling can be used to build stakeholder understanding for management decisions, and can help build consensus (Stave, 2003), a system dynamics modelling study of the abiotic dynamics of an archetypical small estuary, the Slufter in the Netherlands is formulated. The model is used in combination with an analysis of stakeholders’...
conference paper 2014
document
Meininger, P.L. (author), Vethaak, A.D. (author)
In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvogels: er is rust, ruimte en voedsel in de directe omgeving. Vaak brengen kustbroedvogels (Kluut,...
report 2003
document
Hoekstra, A.I. (author), Pedroli, G.B.M. (author)
In een slufter treft men op een klein oppervlak een unieke combinatie van verschillende ecotooptypen aan. Per ecotooptype zijn verder verschillende successiestadia aanwezig. Op morfologische, ecologische of landschapsecologische kaarten van de Nederlandse kuststrook komt in de legenda het begrip slufter niet voor. Toch is een slufter een eenheid...
report 1992
document
Van Bohemen, H.D. (author)
De Nederlandse duinkust is zowel nationaal als in Europees verband door de variatie aan duinvormen en duinecosystemen met hun karakteristieke plante- en diersoorten van bijzondere betekenis. Door een aantal oorzaken is er sprake van aantasting van deze betekenis. Eén ervan is de opgetreden verstarring van de geomorfologische processen. Een te...
report 1991
Searched for: subject:"slufter"
(1 - 5 of 5)