Searched for: subject%3A%22sluizen%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
van Reenen, Klaas (author)
The Dutch Delta Approach has been set up with the aim of ensuring water safety in the Netherlands and improve it where necessary. The open connection of the Nieuwe Waterweg has become the subject of debate. So far, the Dutch Delta Approach do not take closure of the Nieuwe Waterweg into account. A group of six engineers do anticipate on the...
master thesis 2018
document
Dokter, J.C. (author)
Large parts of the Netherlands are exposed to the threats of flooding due to the influence of high water coming from the North Sea region, due to high discharge of rivers like the Meuse and Rhine or due to a combination of North Sea water levels and river discharges. In order to cope these threats, strategies are developed in the Delta Program...
master thesis 2015
document
Brolsma, J.U. (author)
Dit rapport beschrijft in beknopte vorm de ontwikkeling van de vaarwegen en de binnenvaart vanaf het begin van de jaartelling tot het einde van de twintigste eeuw. Niet alleen de beroepsvaart komt aan de orde, ook de sector van de recreatievaart. Het zwaartepunt ligt in de negentiende en twintigste eeuw en in Nederland. Omdat binnenvaart bij...
report 2010
document
Van den Ham, G.A. (author)
De thans door het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) voorgeschreven methoden waarmee waterkerende kunstwerken getoetst moeten worden op piping en heave vereisen allemaal dat voldoende informatie over de constructie en conditie van de geotechnische en bouwkundige componenten onder en naast het kunstwerk beschikbaar is. Dit betreft met name...
report 2009
document
Veendorp, M. (author), Niemijer, J. (author)
Deze leidraad geeft aanbevelingen voor een zodanig ontwerp en beheer van een waterkerend kunstwerk of bijzondere waterkerende constructie, dat de verschillende waarden en functies, die het kunstwerk of de constructie kan bezitten, optimaal tot hun recht komen. Hierbij dient het kunstwerk of de constructie te voldoen aan functionele en...
report 2003
document
Bezuijen, K.G. (author)
Ontwerp en uitvoering van schutsluizen.
lecture notes 2000
document
Vrijburcht, A. (author)
Het ontwerp van sluizen bestaat uit een groot aantal aspecten. Om deze reden is er voor gekozen om dit boek zo op te zetten dat de verschillende aspecten van het sluisontwerp in afzonderlijke hoofdstukken behandeld wordt. The samenhang tussen de verschillende aspecten is behandeld in een aantal algemene hoofdstukken, en op veel plaatsen wordt...
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige Leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor het beoordelen van het waterkerend vermogen van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies in primaire waterkeringen. In deze Leidraad wordt niet nader ingegaan op de "niet waterkerende objecten". In de Handreiking Constructief Ontwerpen [lit.3 .5] en in de Leidraad...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
Achtergrond informatie bij de leidraad waterkerende kunstwerken, uitwerking betrouowbaarheidsanalyse, aanbevelingen voor sluitingsprocedures van keringen (stormvloedkeringen) en de betrouwbaarheid hiervan. Golfbelasting op verticale wanden, bepalen van ontwerphoogte, onderloopsheid en achterloopsheid. pijpleidingkruisingen, onderhoud en...
report 1997
document
Goede, E.D. de (author)
report 1996
document
Steeghs, H.J.M.G. (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Stelling, G.S. (author)
report 1995
document
Koeze, R.D. (author)
report 1995
document
Arends, G.J. (author)
book 1994
document
Stelling, G.S. (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Hulsen, L.J.M. (author)
report 1994
document
Stelling, G.S. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 1993
document
Klinge, M. (author), Grimm, M.P. (author)
De aanwezigheid van de zeeforel (Sakni Trutta L.) rond het sluizencomplex met de nadruk op het buitenhavengebied. In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland is er door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van zeeforel in het buitenhavengebied van het sluizencomplex IJmuiden. Het...
report 1992
document
Westerveld, F.M. (author)
Hoofdstuk 1 is een inleiding op het probleem: De Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Wessem-Nederweert in Noord Brabant en Limburg bestaan ruim 150 jaar en de meeste van de in de kanalen aanwezige sluizen dateren uit de begintijd. De kanalen zijn volledig verouderd en voldoen niet meer aan de eisen welke tegenwoordig aan de waterwegen worden gesteld...
master thesis 1987
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
In dit rapport wordt de basis gelegd voor een integrale probabilistische aanpak van de Afsluitdijk. De hoofdafdelingen Waterbouw van de Dienst Weg- en Waterbouw en de direktie Sluizen & Stuwen hebben het initiatief genomen tot de probabilistische aanpak van het probleem. Het resultaat van het eerste deelproject, de bepaling van de hydraulische...
report 1987
document
Ackermans, P.H.J. (author)
Dit vooronderzoek handelt over de scheepvaart op het Kanaal door Zuid-Beveland. Met name wordt speciale aandacht besteed aan het verkeer in en rondom de sluizen. Omdat het huidige Kanaal door Zuid-Beveland te klein is voor de huidige klasse VI schepen, is aanpassing van het kanaal dringend gewenst. Na een korte blik in de geschiedenis van het...
master thesis 1986
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1985
Searched for: subject%3A%22sluizen%22
(1 - 20 of 45)

Pages