Searched for: subject:"slurry"
(1 - 11 of 11)
document
Drommel, Sven (author)
The demand of energy increases steadily due to the growing global population and the increasing living standard of emerging markets. The increasing energy demand and reduction of greenhouse gasses require a significant increase of renewable energy sources and energy efficiency of buildings. Also, the increasing degree of renewable energy sources...
master thesis 2018
document
de Jonge, Kyle (author)
Estimators at the production department of Great Lakes Dredge & Dock Company use a number of models to make production estimates for a job. These models require the slurry concentration in the suction arm of a trailing suction hopper dredge (TSHD) as an input. Currently this concentration is estimated based on results of previous projects....
master thesis 2017
document
Pronk, Linard (author)
At the moment, the worldwide demand for air conditioning is rapidly growing, and it is expected to exceed the demand for space heating by the 2060s. However, traditional refrigerants such as CFCs and HCFCs are regulated or phased out by the Montreal and Kyoto protocol. Secondary loop refrigerant systems use less of these harmful refrigerants...
master thesis 2017
document
Van Es, H.E. (author)
This study aims to improve the predictive capabilities of flow pattern and depositional behaviour of non-Newtonian, high concentration sand and fines mixtures. The depositional behaviour influences the geometry of the deposit and the distribution of sand and fines particles, which in turn influence the strength and consolidation performance of...
master thesis 2017
document
Steeneken, S.P. (author)
In this thesis an investigation is performed into the rise of excess pore pressures in front of a slurry tunnel boring machine (TBM) during boring. Accurate prediction of excess pore pressures is particularly important when boring close to foundation piles or when boring with a small overburden. The existence of this phenomenon has been known...
master thesis 2016
document
Ding, C. (author)
master thesis 2010
document
Runge, A.C. (author)
De concentratie van het opgezogen zandwatermengsel en de mate van turbulentie in het beun van een sleephopperzuiger zijn van grote invloed op de snelheid van bezinken van het zandwatermengsel in het beun. Om de kennis van deze invloedsfactoren op de snelheid van bezinken te vergroten is een proefopstelling gebouwd waarin de bezinking van...
master thesis 1999
document
De Groot, A.E.A. (author)
De keuze voor het gebruik van een type tunnelboormachine in Nederland ligt niet eenduidig vast, omdat de grondopbouw zeer heterogeen en de grondwaterstand zeer hoog is (bijna altijd boven het aanlegniveau van de tunnel). Het probleem is dus het ontbreken van de juiste criteria en aspecten voor de keuze van de juiste tunnelboormachine (TBM). Het...
master thesis 1997
document
Van Kessel, A.J. (author)
Voor het boren van tunnels in Nederland komen verschillende technieken in aanmerking, zoals het vloeistof- en het gronddrukbalansschild. De eerste tunnel die in Nederland geboord zal worden is de Tweede Heinenoordtunnel en deze zal tevens als onderzoeksproject dienen. Omdat het grootste gedeelte van het te boren traject uit zandige grondsoorten...
master thesis 1996
document
Klomp, W.H.G. (author)
Weinig is bekend omtrent de interacties tussen korrels en vloeistof in een hoog-geconcentreerd zand-watermengsel, zoals dat in een slurry-stroom (zandsluitingen en zettingsvloeiingen) of bij sheetflow (bij zandtransport door golven aan de kust) optreedt. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van experimenten, waarin deze interacties...
master thesis 1990
document
Lantsheer, C. (author), Neerings, H. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de voortgang van het onderzoek naar het optreden van een laminaire korreldispersiestroming op een talud. Eerder onderzoek werd verricht door Mastbergen naar aanleiding van zijn rapport "De dynamica van een laminaire korreldispersiestroming langs een talud". Hij konkludeert uit zijn onderzoek in een...
master thesis 1984
Searched for: subject:"slurry"
(1 - 11 of 11)