Searched for: subject%3A%22sorm%255C%2Bsurge%255C%2Bbarrier%22
(1 - 1 of 1)
document
Turnhout, P.J. (author)
Ontwerp voor een variant van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De variant in de vorm van een Caission is uitgewerkt in dit rapport. Tevens is een onderzoek gedaan naar het effect van Scheepsaanvaringen met dit caisson.
master thesis 1994