Searched for: subject%3A%22spoorwegen%22
(1 - 15 of 15)
document
Visser, J.S. (author)
This graduation project focused on lowering the environmental impact in which warm beverages were drunk at NS stations by motivating user to use reusable cups. It was explored why customers currently do not use reusable cups at NS stations, which solution space can be used to motivate customers to use a reusable cup and how NS can implement this...
master thesis 2020
document
Dijkema, Jari (author)
The energy transition is a hot topic, businesses also need to think about manners to transition to sustainable energy. Within this graduation the- sis, a stakeholder is involved named the ‘Nederlandse Spoorwegen’, in short NS. The stakeholder has the ambition to make their station’s en- ergy neutral. To achieve this, electricity generating...
master thesis 2019
document
Ekkelenkamp, H. (author)
Met hun grafische weergave van de werkelijkheid hebben kaarten al eeuwenlang tot de verbeelding gesproken. Grote veranderingen rond 1800 op nationaal en koloniaal gebied hebben de wereldwijde vraag naar betrouwbare kaarten aanzienlijk doen toenemen. Met “Indonesië op de kaart” is onderzocht hoe de Indonesische archipel in de periode 1800-1990 in...
doctoral thesis 2019
document
Haverkamp, J. (author)
In recent years there has been an increasing interest in the concept of Demand Responsive Transport (DRT). The area of application has almost exclusively been limited to road bound systems. Applying DRT as a substitute for current heavy rail services has not been considered in literature or practice before. This thesis is a first step into the...
master thesis 2017
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Productiviteitstrends in de spoorsector is een studie naar de samenhang tussen institutionele veranderingen en de productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse spoorsector in de afgelopen decennia. In deze periode heeft de spoorsector ingrijpende veranderingen ondergaan, die onder andere tot doel hebben de productiviteit te verbeteren. Uit de...
working paper 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Van Heezik, A.A.S. (author)
Productiviteitstrends in de spoorsector is een studie naar de samenhang tussen institutionele veranderingen en de productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse spoorsector in de afgelopen decennia. In deze periode heeft de spoorsector ingrijpende veranderingen ondergaan, die onder andere tot doel hebben de productiviteit te verbeteren. Uit de...
report 2013
document
Bochanen, F.A. (author)
Na de inpoldering van het Haarlemmermeer halverwege de 19e eeuw was de polder een groot productielandschap. Hier is weinig van overgebleven. Een groot deel van de polder is volgebouwd en het landbouwgebied dat er nog is staat onder druk, niet op de laatste plaats vanwege het zilte water dat omhoog komt en problematisch is voor de landbouw. Met...
master thesis 2012
document
Rond, J.C. (author)
master thesis 2011
document
Hölscher, P. (author), Meijers, P. (author)
In het kader van het 6de Europese onderzoeksprogramma is het Innotrack onderzoek uitgevoerd. Door verschillende Europese belanghebbenden is gemeenschappelijk onderzoek gedaan naar kosteneffectieve oplossingen voor spoorwegen. De nadruk lag op innovatieve oplossingen die met een beperkte investering de onderhoudskosten kunnen reduceren. Vanuit...
report 2009
document
Goverde, R.M.P. (author)
De capaciteitsverdeling van het spoor aan de diverse vervoerders gebeurt via basisuurpatronen (BUP’s) zoals vastgelegd in de Netverklaring door ProRail. De TU Delft heeft de analysetool PETER ontwikkeld waarmee de stabiliteit van basisuurpatronen op netwerkniveau kunnen worden geanalyseerd op een transparante, non-discriminatoire, controleerbare...
conference paper 2007
document
Schaafsma, A. (author)
Society demands that railways should perform better than they do currently: their product must become more reliable and cheaper, and the railways must be able to react to changes in the market and the environment more flexibly. The starting point of this thesis is that in other industries market forces and innovations are key factors to the...
doctoral thesis 2001
document
Van Egmond, R.J. (author)
This publication is a result of the research program "Seamless Multimodal Mobility", carried out within The Netherlands TRAIL Research School for Transport, Infrastructure and Logistics, and financed by the Delft University of Technology. The "Seamless Multimodal Mobility" research program will provide tools for the design and operation of...
book 1999
document
De Vries, A. (author)
Bij het ontwerpen van nieuwe tracés voor spoorwegen en autosnelwegen moet steeds vaker naar gebundelde altematieven worden gekeken. Hiervoor zijn echter geen standaard oplossingen voorhanden en ook een ontwerpmethodiek voor gebundelde tracés ontbreekt. In dit onderzoek is gezocht naar bundelingsconcepten. Dit zijn mogelijke oplossingen voor de...
master thesis 1997
document
Dijkstra, A. (author)
book 1994
document
Rosbergen, E. (author)
lecture notes 1992
Searched for: subject%3A%22spoorwegen%22
(1 - 15 of 15)