Searched for: subject%3A%22spuisluis%22
(1 - 6 of 6)
document
Schoen, J.J. (author)
In 2008 presenteerde de Deltacommissie haar bevindingen om Nederland ook in de toekomst waterbestendig te houden. Aan van de aanbevelingen was het verhogen van het IJsselmeerpeil met anderhalve meter te verhogen, met verstrekkende gevolgen voor de verschillende aan het IJsselmeer liggende steden. Een van deze steden is Lelystad, dat in haar...
bachelor thesis 2011
document
Bouma, S. (author), Lengkeek, W. (author), Boudewijn, T.J. (author), Turlings, L.G. (author), Abma, R. (author), Nieuwkamer, R.L.J. (author)
Ondanks dat het beheer van de Brouwerssluis een aantal malen is aangepast ten behoeve van de ecologie van het meer, is de ecologische toestand van het Grevelingenmeer in de laatste decennia verder achteruit gegaan. Door deze achteruitgang is het onduidelijk of de ecologische toestand in 2015 zal voldoen aan doelen geformuleerd onder de...
report 2008
document
Wierenga, J.N. (author)
Door het uitmonden van verschillende rivieren in het IJsselmeer is er een permanente aanvoer van water. Een groot deel van het aangevoerde water wordt onder verval met spuisluizen in de Afsluitdijk afgevoerd. De capaciteit van deze spuisluizen is niet meer voldoende. Dit is het gevolg van groeiende pieken in de aanvoer van water naar het...
master thesis 2007
document
Anonymous, A. (author)
De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. In de toekomst zal de handhaving van het Ijsselmeerpeil nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect met als gevolg een versnelde stijging van de zeespiegel en een toename van de...
report 2004
document
Oost, A.P. (author), Bokhorst, M. (author), De Kok, J.M. (author), Heuer, L. (author), Collard, E. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het streefpeil in het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Gezien de verwachte zeespijgelrijzing en toename van de piekdebieten van de IJssel wordt dit in de toekomst nog moeilijker. Daarom worden de mogelijkheden voor verdubbeling van de spuicapaciteit onderzocht. Het onderzoek is in...
report 2003
document
Maas, G.J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerwerk is het ontwerp voor de uitwateringssluis te Dintelsas, waar de rivier de "Mark en Dintel" in het Volkerak uitmondt. Door middel van de sluis moet de afvoer én het peil van de rivier worden beheerst. Tevens moet het mogelijk zijn dat bij gelijke binnen- en buitenwaterstand schepen de sluis passeren. In het...
master thesis 1977
Searched for: subject%3A%22spuisluis%22
(1 - 6 of 6)