Searched for: subject:"stad"
(1 - 12 of 12)
document
Wilms Floet, W.W.L.M. (author)
Dit proefschrift is een architectonische studie naar het hofje van liefdadigheid in de Hollandse stad. Op grond van een morfologische, typologische en stilistische analyse worden de gebruikswaarde en culturele waarde van het hofje onderzocht. De basis van dit onderzoek is de architectonische tekening. Door plattegronden, gevels en doorsneden van...
doctoral thesis 2014
document
Tjallingii, S. (author), Berendsen, R. (author)
Een Rijke Bron bevat een selectie van de beste, recente stedenbouwkundige afstudeerstudies uit Delft, becommentarieerd door mensen uit de praktijk. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe rivieren die hoogwaterafvoer combineren met nieuwe waterfronten van steden langs de Maas en de Waal. Maar het gaat ook om naoorlogse wijken in de bestaande stad waar...
book 2007
document
Veentjer, M. (author), Willems, M (author)
book 2001
document
Kruythoff, H.M. (author), Baart, B. (author), Van Bogerijen, W. (author)
book 1997
document
Tummers, L.J.M. (author), Tummers-Zuurmond, J.M. (author)
doctoral thesis 1997
document
Schaal-Lehr, C. (author), Rademaker, J.A. (author), Kreutzberger, E. (author), Toneman, H.W.M. (author)
book 1991
document
Van der Knaap, G.A. (author), Van der Laan, L. (author)
Deze voorstudie is in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) geschreven door prof dr. G.A. van der Knaap en dr. L. van der Laan van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van een analyse van relevante maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, voortvloeiend uit met name een verkenning van een drietal megatrends en...
book 1991
document
Korthals Altes, H.J. (author), Steffen, C. (author)
book 1988
document
Immers, L.H. (author), Oosterbaan, N.G.J. (author), Opstal, P.C.H. (author)
Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Den Haag, november 1988. De aantasting door het verkeer van het milieu in stedelijke gebieden is een groot probleem. In deze bijdrage worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek waarin is nagegaan in hoeverre het mogelijk is in stedelijke netwerken door een gewijzigde...
report 1988
document
Ruff, A.R. (author)
book 1987
document
Cremers, E. (author), Kaaij, F. (author), Steenbergen, C.M. (author)
book 1981
document
Jansen, G.R.M. (author), Bovy, P.H.L. (author)
book 1975
Searched for: subject:"stad"
(1 - 12 of 12)