Searched for: subject%3A%22statistiek%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Wijntjes, Pascalle (author)
In deze scriptie is onderzocht of regressie, een postprocessing methode, een goede toevoeging is aan het model dat het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF) ontwikkeld heeft en waarvan het KNMI de uitvoer gebruikt, specifiek om te bepalen of er minstens 5 mm neerslag op een dagdeel (00-12 UTC en 12-00 UTC) zal...
bachelor thesis 2017
document
Roseboom, J. (author)
Tijdens het varen zijn er verschillende data gemeten. In deze data zitten fouten. Vanwege de fouten zijn er aannames opgesteld. De aannames worden getoetst. De data wordt gecorrigeerd, gebruikmakend van gewogen gemiddelden en kubische splines
bachelor thesis 2015
document
Mol, A.P. (author)
Een promovendus bij DIAM is bezig om de deformaties van de prostaat preciezer te modelleren, en alleen de echt voorkomende deformaties mee te nemen in de optimalisering van het bestralingsplan. Het is de verwachting dat kwetsbare organen in de buurt van de prostaat meer ontzien kunnen worden dan met uniforme marges. Bij het bestralen wordt er...
bachelor thesis 2011
document
Taal, F.C. (author)
bachelor thesis 2011
document
Aalbers, S.E. (author)
bachelor thesis 2009
document
Beckers, J.V.L. (author)
report 2007
document
Jong, M.P.C. de (author), Beckers, J.V.L (author), Groeneweg, J. (author)
report 2007
document
Wesenbeeck, B.K. van (author)
report 2007
document
Diermanse, F.L.M. (author), Klis, H. van der (author), Geerse, C.P.M. (author), Noortwijk, J.M. van (author), Gerritsen, H. (author), Groeneweg, J. (author)
report 2007
document
Caires, S. (author)
report 2007
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Blaas, M. (author), Boogaard, H.F.P. van den. (author)
report 2006
document
anonymous, A. (author)
Voor het toetsen van de veiligheid van de Nederlandse duinenkust wordt thans gebruik gemaakt van een probabilistisch rekenmodel (conform [TAW, 1984]) dat gebaseerd is op het profielmodel Duros [Vellinga, 1986]. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een eerste versie probabilistisch rekenmodel DuinToets (versie 0.0) waarbinnen een meer...
report 2003
document
Van Soest, J. (author)
book 1992
document
Valk, C.F. de (author), Zitman, T.J. (author)
report 1992
document
Storm, K. (author)
Door de werkgroep SLURP is de vraag gesteld in hoeverre er een gradient verwacht kan worden in de verhouding van marien- en fluviatiel slib binnen het Verdronken Land van Saeftinge. Het land Saeftinge wordt door de grootte van het gebied vanuit verschillende delen van de Westerschelde gevuld. Hierdoor kan binnen Seaftinga een gradient in de...
report 1992
document
Van der Heide, T.A. (author), Ploeg, I.W. (author)
Dit zijn de bijlagen behorende bij het rapport 'Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het groote gat, Deel II: Tekst' (Heide & Ploeg, 1992).
report 1992
document
Van der Heide, T.A. (author), Ploeg, I.W. (author)
Binnen de Rijkswaterstaat werkt men aan een wiskundig model om het gedrag van slib in het Eems-Dollard estuarium te kunnen voorspellen. Hiervoor is onderzoek naar de slibconcentratie bij de stortlokatie in het Groote Gat gedaan. Door slibsensoren werd de troebelheid gemeten. Hieruit kon door ijking aan de hand van monsters het slibgehalte...
report 1992
document
Meelen, A.J. (author), Van Soest, J. (author), Verrneulen, L.M.G. (author)
book 1991
document
De Lange, S.J. (author)
book 1991
Searched for: subject%3A%22statistiek%22
(1 - 20 of 22)

Pages