Searched for: subject%3A%22steenstabiliteit%22
(1 - 8 of 8)
document
Stam, C.J.M. (author)
In dit verslag worden oploopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen tijdens een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Van ongeveer 250 stabiliteitsproeven zijn oploopmetingen verzameld. De analyse van deze proeven heeft geleid tot relaties waarmee enige...
master thesis 1988
document
Meermans, W. (author)
Bij de afsluiting van getijgeulen kunnen verschillende werkmethoden worden gevolgd, afhankelijk van de hreedte en diepte van de geulen, de te verwachten stroomsnelheden en vervallen, het tijdsbestek waarin de sluitingsprocedure kan worden voltooid en het heschikhare materiaal en materieel. De te verwachten stroomsnelheden en vervallen hij eh of...
report 1982
document
Hamer, F.C. (author), Uwland, J. (author)
Uitwerking van de Izbash formule als alternatief voor de Shieldsformule bij gebruik voor het berekenen van de steengrootte benodigd achter een uitstroomconstructie (in een stortebed) waar zeer turbulente stroming is. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van modelonderziel.
report 1982
document
Rapport in meerdere delen, eindrapport. Deel 1: samenvatting en conclusies. Deel 2: hfst 2 t/m 5.6. Deel 3: hfst 5.7 t/m 8. Deel 4 bevat de figuren van deel 2. Deel 5 bevat de figuren van deel 3. Deel 6 bevat het fundatiebed en de uitvoeringsaspecten. Interim Rapport bevat: hydraulisch onderzoek, stabiliteit van de breuksteen, filteropbouw,...
report 1978
document
De Groot, M.B. (author)
Aanpassing van beschikbare formules om zo te komen tot een practisch bruikbare rekenmethode voor het bepalen van de stabiliteit van breuksteen in een drempelconstructie.
report 1975
document
Schiereck, G.H.J. (author)
Overizicht van de beschikbare rekenmethoden
report 1973
document
Venis, W.A. (author)
Overzicht van beschikbare rekenmethoden
report 1968
document
Van de Kreeke, J. (author)
Uit de proeven blijkt, binnen de grenzen van de onderzochte toestanden, dat de kritieke gemiddelde snelheid (vkr) kan worden voorgesteld door als een functic van de logarithme van de waterdiepte boven de dam (h dam). De grootste aantasting vindt plaats ter plaatse van de benedenkruinlijn.
report 1963
Searched for: subject%3A%22steenstabiliteit%22
(1 - 8 of 8)