Searched for: subject:"steenzetting"
(1 - 2 of 2)
document
Coeveld, E.M. (author)
In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen, in 2003 opgestart door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, heeft voorliggende bureaustudie betrekking op het deelonderzoek Gezette steenbekledingen, deelplan 7.4.2, Kwantificering van de golfklap op het talud. Zowel voor ingegoten steenzettingen, als voor open steenzettingen...
report 2003
document
Coeveld, E.M. (author), Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen, in 2003 opgestart door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, heeft voorliggend rapport betrekking op het deelonderzoek Gezette steenbekledingen, deelplan 7.3.1, Invloed klemming: statistische analyse trekproeven. Na de constatering van de aanwezigheid van klemming in...
report 2003