Searched for: subject:"steenzetting"
(1 - 1 of 1)
document
Janssen-Roelofs, K. (author)
In opdracht van de Waterdienst is een eerste fase onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het toepassen van versterkt zout sediment voor versterking van de teen van zeeweringen. Hiervoor is een aantal monsters gemaakt van sediment uit de Wilhelminapolder met cement en waterglas. Drie geselecteerde monsters zijn in duplo beproefd. Tevens is...
report 2009