Searched for: subject%3A%22steenzettingen%22
(1 - 20 of 71)

Pages

document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is onderzocht of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Doordat de thans leverbare typen zetstenen verschillen in vorm, hebben ze ieder specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld extra stabiel of remmen de golfoploop goed. Dit onderzoek is uitgevoerd...
report 2016
document
Klein Breteler, M. (author)
Manual for the design of pitched stone and block revetments on dikes, based on research in the Netherlands in the period 1970 -1995. This book is a translation of the Dutch CUR manual 155.
report 2016
document
't Hart, R. (author)
Met als doel om te komen tot een snellere en kosteneffectieve werkwijze waarmee kan worden vastgesteld of een twijfelachtige steenzetting geklemd is of niet, zijn in 2010 tot 2012 onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van Valgewicht-deflectie-metingen (VGD). Deze rapportage beschrijft de werkwijze...
report 2013
document
Peters, D.J. (author), Pfeiffer, A. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoekzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Met het programma ZSteen worden stijghoogteverschillen berekend die werken op de toplaagelementen van de...
report 2007
document
Peters, D.J. (author)
This report belongs to the research programme on unknown aspects of Block Revetment systems. The stability of block revetments under wave loading is presumed to benefit from clamping forces. In previous studies a physical model for clamping forces was developed and verified. The existing design and design checking software code SteenToets...
report 2007
document
Blom, J.A.H. (author), Van Nieuwenhuijzen, L. (author), Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Het beschrijft de trekproeven en schuifproeven die in het veld zijn uitgevoerd ter verificatie van het...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2007
document
Hofland, B. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2005
document
Kuiper, C. (author), Doorn, N. (author)
report 2005
document
Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoekzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Er is een mechanicamodel beschikbaar voor de bijdrage van klemming. Dit model gaat uit van de...
report 2004
document
Diermanse, F.L.M. (author), Jagers, H.R.A. (author), Klein Breteler, M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Steenbergen, H.M.G.M. (author)
report 2004
document
Anonymus, N.N. (author)
report 2003
document
Coeveld, E.M. (author)
report 2003
document
Coeveld, E.M. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2003
document
Klein Breteler, M (author)
report 2003
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2002
document
Klein Breteler, M (author)
report 2002
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2002
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2002
Searched for: subject%3A%22steenzettingen%22
(1 - 20 of 71)

Pages