Searched for: subject%3A%22stormvloedstanden%22
(1 - 4 of 4)
document
Pilippart, M.E. (author), Dillingh, D. (author)
Met dit rapport wordt het onderzoek “De basispeilen langs de Nederlandse Kust” afgesloten .In dit laatste deel worden zowel grafisch als in tabelvorm de basis- en ontwerppeilen gegeven voor iedere locatie langs de Westerschelde, de Zeeuwse kust, de Hollandse kust, de Waddenkust, de Waddenzee en de Eems-Dollard. Tevens worden voor de...
report 1995
document
Van Urk, A. (author)
Deze nota is het eindverslag van een hernieuwd onderzoek naar de basispeilen langs de Nederlandse kust. Kort na de stormramp van 1953 stelde de Minister van Verkeer en Waterstaat de Deltacommissie in met als taak een plan op te stellen ter beveiliging van het land tegen overstroming. In haar eindverslag geeft de Deltacommissie voor een groot...
report 1993
document
anonymous, A. (author)
Het doel van deze nota is het bepalen van de overschrijdingsfrequenties van de stormvloedstanden in de Waddenzee voor de huidige toestand, door gebruik te maken van alle beschikbare waarnemingen sinds 1810. Hiertoe moeten op de waarnemingen, verricht voor de afsluiting van de Zuiderzee, correcties worden aangebracht als gevolg van deze...
report 1956
document
Schönfeld, J.F. (author)
Een stormvloedbergingskom zou in tegenstelling tot wat aangenomen is een "kuil" in de hoogwaterlijn niet doen verdwijnen, maar juist versterken. Een inpoldering heeft -met betrekking tot de S.V.standen op de rivier- hoofzakelijk het gevolg, dat het effect van het ingepolderde stormvloedbergingsgebied wordt weggenomen. Een inpoldering neemt dus...
report 1944
Searched for: subject%3A%22stormvloedstanden%22
(1 - 4 of 4)