Searched for: subject%3A%22stratificatie%22
(1 - 5 of 5)
document
Ballot, J.E.S. (author)
Due to the planned construction of Maasvlakte 2 the E.ON power plant on the Maasvlakte will not discharge its heated water into the North Sea anymore, but in the harbour basins itself. This together with a planned increase of the total amount of thermal discharges in the Maasvlakte area (power plants of EnecoGen and Electrabel, chemical industry...
master thesis 2008
document
De Kok, J.M. (author)
In het kader van het verkennend onderzoek naar de mogelijkheid tot het inrichten van een estuariene overgangszone naast de Afsluitdijk zijn er door het "Ontwerp Team Brak" schetsontwerpen gemaakt van een aantal mogelijke inrichtingsmaatregelen, die moeten leiden tot het ontstaan van een zone, waarbinnen zich een tamelijk constante en...
report 2002
document
Kranenburg, C. (author)
Dit rapport vormt een onderdeel van het toekomstig rapport nr. 77-1 en behandelt de theorie van het gelaagde far field voor het geval dat er geen verticale uitwisseling plaats vindt. De stroming in het far field wordt gemodelleerd als een drielagenstroming. Een beschouwing van de interne golfsnelheden maakt het mogelijk het benodigd aantal...
report 1977
document
Römgens, H. (author)
Snelheids- en temperatuurmetingen in het Biesbosch-bekken honderd en dertig
master thesis 1976
document
Claessen, F.A.M. (author)
In Nederland zijn de laatste 25 jaar vele diepe putten ontstaan t.g.v. zandwinning. In deze stilstaande water met een diepte variërend van 10 tot 40 meter kunnen in de vertikaal grote temperatuurverschillen ontstaan t.g.v. de slechte warmtegeleiding in dit medium. In diepere wateren onstaat er in de voorzomer een warme bovenlaag en daarmee een...
report 1973
Searched for: subject%3A%22stratificatie%22
(1 - 5 of 5)