Searched for: subject%3A%22stuwmeer%22
(1 - 4 of 4)
document
Van Duivendijk, J. (author)
Vraag en aanbod van electriciteit, waterkracht uit rivieren, stuwmeren, reservoirs, stuwdammen, turbines, voorbeelden (Kainji, Opac, PAC), kleinschalige waterkracht, waterkracht in Nederland. Koelwatersystemen, windenergiesystemen, golfenergie, OTEC.
lecture notes 1997
document
Hamers, E.P.M. (author)
In de rivier de Niger in Nigeria zal ter hoogte van Onitsha een dam worden gebouwd. Deze dam met een lengte van ongeveer 3200 m moet een reservoir creeren door opstuwing van het water van de Niger. De door de gehele dam veroorzaakte waterstandsverhoging beoogt in de eerste plaats opwekking van energie middels een waterkrachtcentrale. Doordat het...
master thesis 1989
document
Clarisse, I.A. (author)
In dit afstudeerverslag is de mogelijkheid onderzocht van een waterkrachtcentrale in de rivier de Roer op Nederlands grondgebied. Als mogelijke locaties komen naar voren Vlodrop en Lerop. Bij Vlodrop is de mogelijkheid van een centrale met een stuwmeer op Duits grondgebied. De politieke gevolgen van deze geografische ligging van het stuwmeer...
master thesis 1986
document
Hoogland, J.R. (author)
Het hoofdontwerp in de afstudeerrichting irrigatie omvat het ontwerpen van een reservoirdam met bijkomende werken ten behoeve van bevloeiing van landbouwgronden. Een van de voorzieningen, die bij een stuwmeer nodig zijn, is een overlaat om het waterpeil in het reservoir beneden de kruin van de dam te houden. De overlaat kan op verschillende...
master thesis 1968
Searched for: subject%3A%22stuwmeer%22
(1 - 4 of 4)