Searched for: subject%3A%22submerged%255C%2Btunnels%22
(1 - 8 of 8)
document
Nguyen, N.Q. (author)
Begin 1997 keurde het parlement de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid goed, waarin een 7 km-Iange boortunnel onder het Groene Hart is opgenomen. Het Atelier HSL-Zuid, dat werd opgericht om te kijken waar meer innovatie mogelijk was in het PKB, stelde in "Overstappen" voor om de tunnel te bouwen volgens de afzinkmethode in plaats van de...
master thesis 1999
document
Blok, J.C. (author)
In Nederland werden in het verleden in het algemeen tunnels, die onder vaarwateren door liepen, gebouwd volgens de afzinkmethode. Heden ten dage wordt deze methode nog steeds gebruikt, al heeft deze methode concurrentie gekregen van de boormethode. Ondanks deze concurrentie heeft de afzinkmethode nog steeds veel toekomst. Om met de tijd te...
master thesis 1998
document
Stoop, D. (author)
In maart 1995 is besloten tot aanleg van de rijksweg 73-zuid, welke loopt van Venlo tot Echt, aan de oostzijde van de Maas. In het trace zijn twee tunnels en een open tunnelbak gepland. De Roertunnel bij Roermond, een van deze tunnels, was onderwerp voor mijn afstudeerproject. De tunnel heeft een lengte van circa 2300 meter en gaat door zowel...
master thesis 1998
document
Bos, G. (author)
master thesis 1997
document
Van Elsdingen, D.S.J. (author)
Het wordt steeds moeilijker voor een tunnelproject een locatie te vinden voor het bouwdok voor de tunnelelementen. Het is daarom aantrekkelijk een bestaand bouwdok te gebruiken en de tunnelelementen over langere afstand te vervoeren, desnoods over zee. Om het transport van een tunnelelement over zee te bewerkstelligen zijn een aantal facetten...
master thesis 1997
document
Wenneker, P.A. (author)
Dilatatievoegen worden tegenwoordig welhaast als vanzelfsprekend toegepast in afzinktunnelelementen. In de loop der geschiedenis is door het toepassen van dilatatievoegen, maar voor het belangrijkste deel door het koelen van het beton tijdens het hydratatieproces, de waterdichte bekleding om de tunnelhuid overbodig geworden. Een nieuwe...
master thesis 1996
document
Bellis, J.C.G. (author)
In de Amsterdamse regio wordt de groei van het autoverkeer een steeds groter probleem. Eén van de oplossingen hiervoor wordt gezocht in uitbreiding van het metro/sneltramnet. De aanleg van de Noord-Zuidlijn maakt onderdeel uit van deze plannen. Deze Noord-Zuidlijn gaat de openbaar vervoersverbinding vormen tussen Amsterdam-Noord, het...
master thesis 1995
document
Van der Put, J.L. (author)
In het voorstudieverslag HSL-kruising Hollands Diep en tussenrapportage HSL-kruising Hollands Diep is het kader aangegeven waarbinnen deze eindrapportage plaatsvindt. In deze eindrapportage vindt dwarsprofiel van de afzinktunnel Diep plaats en de dimensionering van Noord-Brabant.
master thesis 1993
Searched for: subject%3A%22submerged%255C%2Btunnels%22
(1 - 8 of 8)