Searched for: subject%3A%22suppletiewerken%22
(1 - 2 of 2)
document
Stam, J.M. (author)
In "Kustbalans 1995- de tweede kustnota" (KB95) is een structureel zandverlies geconstateerd in de diepere kustzone (ruwweg beneden -8 mNAP). Deze verliezen zullen, aldus dezelfde nota, in de toekomst verder toenemen als gevolg van een (versnelde) zeespiegelstijging. Het fundament van de kust komt hierdoor onder druk te staan. Om het Dynamisch...
report 1998
document
Heineke, D. (author)
Studie naar de effecten van een landaanwinning voor de kust van Delfland op de kustmorfologie. Namen voor deze plannen zijn "plan Waterman", plan "kustlokatie voor Delfland", "plan Nieuwduinen", "plan westduinen" en plan "dorp in zee".
master thesis 1980