Searched for: subject%3A%22talud%22
(21 - 34 of 34)

Pages

document
Lindenberg, J. (author)
De onzekerheden met betrekking tot de mogelijke snelheid en omvang van de erosie van klei onder steenzettingen zijn de aanleiding geweest tot het uitvoeren van een literatuurstudie in opdracht van de Deltadienst van Rijkswaterstaat. Tijdens de studie, welke is uitgevoerd door ir. J. Lindenberg van het Laboratorium voor Grondmechanica werd...
report 1985
document
Van der Meer, M.T. (author)
In de ontwerppraktïjk wordt de stabiliteit van grondlichamen onderzocht m.b.v. een glijvlakanalyse. Bij zo'n analyse wordt verondersteld, dat een deel van het grondlichaam over een bepaald vlak kan afglijden. Er worden zekere vooronderstellingen omtrent de vorm van dat vlak gemaakt, d.w.z. dat het een plat vlak is, of een cirkelcilinder, etc....
master thesis 1984
document
Den Boer, K. (author), Bezuijen, A. (author)
In Nederland zijn veel laaggelegen gebieden beschermd tegen overstroming d.m.v. dijken. De opdracht van de Deltacommissie betreffende de veiligheid luidt dijken te bouwen die nog volledige zekerheid bieden bij een waterstand en golfaanval, die ver uitgaan buiten het ervaringsgebied. Voor het ontwerpen van dijken die bestand zijn tegen deze...
report 1984
document
Visser, P.J. . (author), Taat, H. (author), Schoonman, H.B. (author)
In de tweede helft van 1981 is door de Deltadienst van Rijkswaterstaat aan het Waterloopkundig Laboratorium en het Laboratorium voor Grondmechanica opdracht verleend voor een onderzoek naar de stabiliteit onder golfaanval van de teenkonstruktie en taludbekleding van de Oesterdam, damvak Marollegat. In het kader van deze opdracht is onder meer...
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
In opdracht van de Deltadienst en het Centrum Onderzoek Waterkeringen van de Rijkswaterstaat wordt door het Waterloopkundig Laboratorium en het Laboratorium voor Grondmechanica een meerjarig fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen. Fase 2 van dit onderzoek omvat een evaluatie van de resultaten...
report 1984
document
Bezuijen, A. (author)
Dit programma is geschreven in opdracht van de Deltadienst van Rijkswaterstaat om de waterspanningen in een filterlaag onder een betonblokkenglooilng te kunnen simuleren. Uit een eerdere analytische berekening en metingen in de Deltagoot is namelijk gebleken dat bij golfaanval, de waterspanningen in de vlijlaag zo groot kunnen worden, dat de...
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
In het "Fundamentele Onderzoek naar de Stabiliteit van Taludbekledingen” is tot aan het hier omschreven onderzoek vrijwel geen aandacht besteed aan de klemkrachten tussen de afzonderlijke stenen in een zetting, en de invloed daarvan op de stabiliteit van de zetting als geheel. Er is steeds verondersteld dat de veiligheidseisen die gesteld moeten...
report 1983
document
Unknown, U. (author)
Meetverslag Er is ook nog een Band A met Tekst (inleiding, beschrijving etc.)
report 1982
document
Kostense, J.K. (author)
In het kader van het onderzoek naar de golfbelasting op een taludbekleding van gezette steen werd tijdens de 96 vergadering van werkgroep 1 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, d.d. 30 november 1978, besloten het Waterloopkundig Laboratorium opdracht te verlenen modelonderzoek uit te voeren betreffende de invloed van de...
report 1981
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Moret, G.E. (author)
report 1976
document
Jorritsma, J. (author)
report 1975
document
Van Veelen, C.J. (author)
In dit afstudeerwerk wordt een kombergingsberekening gemaakt. Hoofdstuk twee beschrijft de stroming rond de haven en hoofdstuk 3 gaat over de invloed energie absorberende taluds op de golfhoogte.
master thesis 1970
document
Wevers, A. (author)
In Nederland is de taludbekleding van gezette steen een vanouds bekende vorm van taludbescherming, welke ook tegenwoordig, zij het in een enigszins gewijzigde vorm, nog een groot toepassingsgebied heeft. Onder een bekleding van gezette steen wordt hier verstaan een taludbescherming bestaande uit een enkele laag blokken die in een regelmatig...
report 1970
Searched for: subject%3A%22talud%22
(21 - 34 of 34)

Pages