Searched for: subject:"technology"
(1 - 3 of 3)
document
Rusman, P. (author)
Een onderzoek naar de effecten van factoren uit de Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, de aanpak van handelingsverlegenheid en de professionele attitude op de gebruikersacceptatie van de verwijsindex onder signaleringsbevoegden uit het voorveld.
bachelor thesis 2016
document
Klifman, E.H.A. (author)
The Potgietersus Platinum mine is an open pit mine in the Bushveld Complex in South Africa. During the mining different rock types are mined, some of these are detrimental. The goal of the research done in this project is to assess the feasibility of Dual Energy X-ray Transmission (DE-XRT) to distinguish the detrimental ore types from the rest...
bachelor thesis 2013
document
Rusman, P. (author)
Een analyse van de technische en bestuurlijke complexiteit omtrent de landelijke verwijsindex risicojongeren, expliciet gericht op het gebruik van de verwijsindex en daarbinnen in het bijzonder op de meldingsbereidheid van meldingsbevoegden.
bachelor thesis