Searched for: subject%3A%22telling%22
(1 - 14 of 14)
document
Rio Maior Alvarez e Serra, Mariana (author)
This thesis is structured like the book Invisible Cities by Italo Calvino. Its aim is to interpret and defragment it, thus the structural organisation being the same. Eleven themes are to be tackled and inserted alternately in nine chapters, whereas some contain different definitions or subjective interpretations.<br/><br/>Invisible Cities is a...
student report 2022
document
Arts, F.A. (author), Berrevoets, C.M. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2006. Deze tellingen worden in het kader van het MWTL-programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land) van Rijkswaterstaat uitgevoerd en vormen tevens een...
report 2006
document
Arts, F.A. (author), Berrevoets, C.M. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2005. Deze tellingen worden in het kader van het MWTL-programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land) van Rijkswaterstaat uitgevoerd en vormen tevens een...
report 2005
document
Berrevoets, C.M. (author), Strucker, R.C.W. (author), Arts, F.A. (author), Lilipaly, S. (author), Meininger, P.L. (author)
In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 2003-juni 2004 (verder aangeduid als 2003/2004). In een bijlage zijn tevens de nog niet eerder gepubliceerde tellingen uit het seizoen 2002/2003 opgenomen. De ...
report 2005
document
Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author), Meininger, P.L. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van de maandelijkse tellingen per vliegtuig van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta in het seizoen 2002/03 (juli 2002 tot en met juni 2003). Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en verspreiding van met name zee-eenden en Aalscholvers in de Voordelta. Ook worden de tellingen van...
report 2003
document
Berrevoets, C.M. (author), Arts, F.A. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2003. Deze tellingen worden in het kader van het MWTL-programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land) van Rijkswaterstaat uitgevoerd en vormen tevens een...
report 2003
document
Sandee, A. (author), Rutten, T.P.A. (author), Hofman, A.R.T. (author)
Als onderdeel van het programma Monitoring Waterstaatkundinge Toestand des Lands (MWTL) worden in de projecten MON*BIOLOGIE en TNWMILLAB op een zestal lokaties fytoplanktonanalyses met behulp van flowcytometrie uitgevoerd. De geanalyseerde lokaties zijn Noordwijk 2 en 10 en Terschelling 135 (allen Noordzee), Schaar van Ouden Doel en Vlissingen ...
report 2003
document
Berrevoets, C.M. (author), Strucker, R.C.W. (author), Arts, F.A. (author), Meininger, P.L. (author)
In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van watervogeltellingen in de zoute en brakke wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 2001-juni 2002 (verder aangeduid als 2001/2002). De ‘Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Dit rapport...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In voorliggend rapport wordt de recent ontwikkelde analysetechniek gebruikt om dichtheden en verspreiding van de Alk/Zeekoet te beschrijven. Alk (Alca torda) en Zeekoet (Uria aalge) worden in het rapport zeekoet genoemd. Een belangrijke nieuwe aanvulling op de analyses is de mogelijkheid om dichtheden inclusief standaardfout te berekenen voor...
report 2002
document
Rutten, T.P.A. (author), Sandee, A. (author), Hofman, A.R.T. (author)
De resultaten van de fytoplanktonanalyses uit de periode van januari tot en met juni 2002, die met behulp van flowcytometrie zijn uitgevoerd, worden in dit rapport gerapporteerd en besproken als ook de evaluatie van 2002 gegevens ten opzichte van eerdere resultaten. Dit vindt plaats als onderdeel van het programma Monitoring Waterstaatkundige...
report 2002
document
Rutten, T.P.A. (author), Sandee, A. (author), Hofman, A.R.T. (author)
Dit rapport behandelt de rapportage en evaluatie van fytoplankton-monitoring gegevens over de tweede helft van 2001 van een zestal lokaties, uitgevoerd met flowcytometrie. Dit vindt plaats als onderdeel van het Rijkswaterstaat monitorings programma in de Nederlandse kustwateren (MWTL) in de projecten MONBIO en TNWMILLAB . Per lokatie zijn...
report 2002
document
Berrevoets, C.M. (author), Strucker, R.C.W. (author), Meininger, P.L. (author)
In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van watervogeltellingen in de zoute en brakke wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 2000-juni 2001 (verder aangeduid als 2000/2001). De ‘Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Dit rapport...
report 2002
document
Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author)
Dit werkdocument behandelt de resultaten van de maandelijkse watervogeltellingen per vliegtuig in de Voordelta in het seizoen 2000/2001 (juli 2000 tot en met juni 2001). Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en verspreiding van met name Aalscholvers, zee-eenden en meeuwen in de Voordelta. Ook worden de tellingen van...
report 2002
document
Rutten, T.P.A. (author), Sandee, A. (author), Hofman, A.R.T. (author)
Een vast onderdeel van het Rijkswaterstaat monitorings programma in de Nederlandse kustwateren bestaat uit fytoplanktontellingen. Deze worden uitgevoerd met behulp van microscopie en de laatste jaren aangevuld met flowcytometertellingen voor een zestal lokaties. Deze lokaties zijn: Noordwijk 2, Noordwijk 10, Terschelling 135, Schaar van ouden...
report 2001
Searched for: subject%3A%22telling%22
(1 - 14 of 14)