Searched for: subject%3A%22tidal%255C%2Bpower%255C%2Bplant%22
(1 - 8 of 8)
document
de Visser, Rolan (author)
After the construction of the Grevelingendam (1965) and Brouwersdam (1971), the tidal movement in Lake Grevelingen disappeared. This caused a deterioration of ecological parameters influencing the surrounding flora and fauna and consequently a decline of the water quality set in. Amongst others, Rijkswaterstaat and the provinces of Zeeland and...
master thesis 2019
document
Gwardiak, Aleksandra (author)
The story about the relationship of human with water has been always linked with the fear of the hidden, natural power of water. By identifying the historical position of the North Sea, it is confirmed that the sea has been perceived as “the edge of the world” in its past. The sea and its cold northern waters was seen as an evil in itself, as a...
master thesis 2019
document
van Saase, Mark (author)
Zeeland, located in the south west of The Netherlands, has suffered major casualties and damage due to the flood in 1953. After the disaster, the Dutch Government appointed the so-called Deltacomittee, provided with the task of advising on the execution of the Deltaplan. As part of the Deltaplan, North Sea estuaries has been closed off from the...
master thesis 2018
document
Hofschreuder, B. (author)
The Wash estuary is situated at the English east coast. Covering an area of approximately 615 km2, the estuary is among the largest estuaries in the United Kingdom. Adjacent to the Wash estuary, the Fenlands are situated, a low lying area covering almost 3900 km2. Within the last century several coastal flood disasters and near flood disasters...
master thesis 2012
document
Mooyaart, L. (author), Van den Noortdgaete, T. (author)
Recentelijk bleek uit waarnemingen en onderzoek dat de afsluiting van het Brouwershavensche Gat ongewenste gevolgen heeft gehad voor de natuurwaarde van het gebied. Tevens wordt verwacht dat de situatie verder zal verslechteren wanneer geen corrigerende maatregelen worden genomen. Naar aanleiding hiervan is voorgesteld om de doorlaatcapaciteit...
report 2010
document
Wang, Z.B. (author)
De morfologische effecten van het gedeeltelijk herstellen van het getij in het Grevelingenmeer door middel van een getijdecentrale worden geanalyseerd. De veranderingen in de morfologische ontwikkelingen die de getijdecentrale kan veroorzaken zijn geëvalueerd voor zowel binnen als buiten de Brouwersdam. Het gaat om een eerste analyse op basis...
report 2010
document
Vrijling, J.K. (author), Van Duivendijk, J. (author)
DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. In het Eindrapport betreffende deze studie (dat in juni 2008 werd uitgebracht)...
report 2008
document
Vrijling, J.K. (author), Van Duivendijk, J. (author), Jonkman, S.N. (author)
DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de beleidsvoornemens van het Natuur- en Recreatieschap de...
report 2008
Searched for: subject%3A%22tidal%255C%2Bpower%255C%2Bplant%22
(1 - 8 of 8)