Searched for: subject%3A%22tijdelijk%22
(1 - 10 of 10)
document
Mulder, K. (author)
In dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de vraag in welke mate tijdelijke transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen financieel haalbaar is. Het onderzoek omvat een literatuurstudie, casestudie-onderzoek en expert interviews. De kennis die middels deze onderzoeksmethoden is verkregen, is gebruikt voor het opzetten...
master thesis 2015
document
De Boer, R. (author)
Door de aanhoudende financiële crisis en een transitie in gebiedsontwikkeling zijn veel (deel)plannen in stationsgebieden vertraagd of geannuleerd met grote braakliggende gronden als gevolg. Interim Gebiedsontwikkeling onderzoekt de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik: zowel procesmatig als ruimtelijk.
master thesis 2013
document
Cantarelli, C.C. (author), Van Wee, G.P. (author)
Kostenoverschrijdingen zijn een groot en aanhoudend probleem in grootschalige transportinfrastructuurprojecten. In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de TU Delft onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal projecten in Nederland en heeft het de projectprestatie in Nederland vergeleken met dat in andere landen in de...
journal article 2012
document
De Jong, A.P. (author)
Due to a large vacancy in real estate, temporary use of vacant buildings is becoming more common. This qualitative exploring research adresses characteristics of temporary use in the Netherlands and the socioeconomic value of temporary use in terms of the contribution to the neighborhood economy and upward mobility of individuals.
master thesis 2012
document
Ogunyoye, F. (author), Stevens, R. (author), Underwood, S. (author)
The research found that in the large majority of situations where temporary and demountable systems have been used, they have provided adequate protection. There have been some occasions however where operational processes or inaccurate hydraulic assessments has led to a failure of the systems. These failings highlighted the importance of...
report 2011
document
Van der Kuil, G.H. (author)
Tijdelijk transformeren van kantoorgbouwen naar woningen met behulp van prefab inbouwpakketten. waarbij wordt onderzocht wat de invloeden hiervan zijn op de kosten, kwaliteit en tijd van het bouwproces.
master thesis 2008
document
Van Dorst, M.A.M. (author), Van Oosten, R.P. (author)
Catalogus van waterkeringen die tijdelijk geplaatst kunnen worden, al dan niet als noodkeringen
report 2006
document
Roelse, P. (author), Walhout, T. (author)
Bij dreigende verontreiniging van het natuurgebied Het Zwin door naar de kust drijvende olie is afsluiting van de monding met een tijdelijke zanddam een reeds beproefde mogelijkheid. Als tot aanleg van een dam wordt besloten moeten er keuzen worden gemaakt voor de locatie en afmetingen. Deze zijn afhankelijk van de te verwachten waterstands- en...
report 2003
document
Klaassen, D. (author)
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen wordt gewerkt aan het opstellen van een algemene benadering voor de veiligheidsbeoordeling van waterkeringen (bepaling van inundatierisico). Voor beweegbare waterkeringen moet, naast de kans op overslag van water over de kering of het bezwijken van de constructie, ook de kans dat de kering...
master thesis 1995
document
Bourgingnon, G.P. (author)
De afsluiting en de regeling van de waterstand van een waterloop kunnen worden gerealiseerd door een flexibele slang (buis) van in de praktijk enigszins rekbaar m teriaal (kunstvezeldoek aan beide zijden voorzien van een rubberafdeklaag) te vullen met water (onder een zekere overdruk De krachtsoverdracht geschiedt niet via de landhoofden doch...
report 1981
Searched for: subject%3A%22tijdelijk%22
(1 - 10 of 10)