Searched for: subject%3A%22trailer%255C+suction%255C+hopper%255C+dredge%22
(1 - 1 of 1)
document
Talmon, A.M. (author)
Voor de zandwinning op de Noordzee ten behoeve van kustsuppleties is een MER opgesteld. In verband met de wettelijk verplichte evaluatie hiervan worden door RWS vóór en tijdens de zandwinningen di verse onderzoeken uitgevoerd. Eén van de onderzoeken betreft het voorkomen van zwevend stof. Dit datarapport bevat de eerstelijns gegevensverwerking...
report 2008