Searched for: subject%3A%22triaxiaalproeven%22
(1 - 5 of 5)
document
den Haan, E.J. (author)
report 2002
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In de COW-leidraad "Cel- en triaxiaalproeven" die medio 1986 verschijnt is een hoofdstuk opgenomen over de statistische verwerking van de meetresultaten. Ter voorbereiding van dat betreffende hoofdstuk werd een verkennende studie uitgevoerd teneinde de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en de invloed van bepaalde vereenvoudigingen na te...
report 1985
document
Heijnen, W.J. (author)
Dit rapport is het vervolg op het rapport: 230640-1 van december 1977 } waarin de resultaten van de vergelijkende cel- en triaxiaalproeven op kunstmatig gefabriceerde monsters van Limburgse klei worden besproken. In dit rapport worden, de resultaten van de aanvullende vergelijkende cel- en triaxiaalproeven op natuurlijke monsters Betuweklei...
report 1978
document
Heijnen, W.J. (author)
report 1978
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
Searched for: subject%3A%22triaxiaalproeven%22
(1 - 5 of 5)