Searched for: subject%3A%22turbulentie%22
(1 - 20 of 31)

Pages

document
Jongeling, T.H.G. (author), Jagers, H.R.A. (author), Blom, A. (author)
report 2003
document
Mosselman, E. (author), Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G.J.C.M. (author), Jongeling, T.H.G. (author), Petit, H.A.H. (author)
report 2000
document
Agtersloot, R.C. (author), Verwey, A. (author)
Met behulp van het CFD-programma CFX is nagegaan hoe groot de door drempel opgewekte turbulentie is. Er zijn 3 verschillende geometriën en drie verschillende aanstroomsituaties beschouwd. Omdat de CFX resultaten teveel bleken af te wijken van meetgegevens zijn de berekeningen vervolgens nogmaals uitgevoerd met Delft3D. De belangrijkste conclusie...
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Boot, G. (author)
report 1998
document
Verwey, A. (author), Agtersloot, R.C. (author)
report 1998
document
De Klerk, A. (author), Meulepas, J.M. (author), Rhee, C.G. (author), Kranenburg, C. (author)
BESTAND A BEVAT HET HOOFDRAPPORT EN BESTAND B BEVAT DE BIJLAGEN Voor het optimaal beladen van sleephopperzuigers is het belangrijk om inzicht te hebben in de processen die plaats hebben in het beun van een sleephopperzuiger. Een van de deel-processen is het bezinken van zand in een hoog geconcentreerd zandwater mengsel onder invloed van...
report 1998
document
Uittenbogaard, R.E. (author), Hoffmans, G.J.C.M. (author), Akkermans, R.J. (author)
report 1998
document
Kester, J.A.T.M. van (author), Uittenbogaard, R.E. (author), Dingemans, M.W. (author)
report 1996
document
Zijlema, M. (author), Segal, A. (author), Wesseling, P. (author)
report 1994
document
Uittenbogaard, R.E. (author), Imberger, J. (author)
report 1993
document
Uittenbogaard, R.E. (author)
report 1993
document
Booij, R. (author)
Stochastische beschrijving van de turbulentie, basisvergelijkingen, energie, turbulente afschuifstroming, turbulente stromingen in de praktijk, modellering van de turbulentie, turbulente diffusie.
lecture notes 1992
document
Kranenburg, C. (author)
Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnenvan het zand, de verspreidingdoor stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de verspreidingten gevolge van door wind...
report 1990
document
Mierlo, M.C.L.M. van (author), Ruiter, J.C.C. de (author)
report 1988
document
Pietrzak, J. (author), Kranenburg, C. (author), Abraham, G. (author)
report 1988
document
Flokstra, C. (author)
report 1988
document
Abraham, G. (author)
report 1986
document
Flokstra, C. (author)
report 1986
Searched for: subject%3A%22turbulentie%22
(1 - 20 of 31)

Pages